Nyt fra Regionen – Sundhedsplatformen

af Anette Randløv, 18/2-2018

Vi er en gruppe af sundhedsfaglige regionspolitikere, der har taget initiativ til at lave en lille tænketank omkring sundhedsplatformen. Der er så mange kedelige historier, at man umiddelbart må tænke, at der er gået et eller andet helt galt, da administration og tidligere regionsråd pegede på det system som det bedste. Hvis vi skal have genoprettet tilliden mellem administration, politikere og klinikere, skal der en målrettet indsats til.

Jeg vil ikke påstå, at vi har været i alle hjørner, men vi har alligevel haft kontakt med en del personale fra forskellige faggrupper og afdelinger på tværs af flere hospitaler. Jeg er selv praktiserende læge og har derfor haft mulighed for at gøre det udenom administrationen, som på lange stræk er blevet opfattet som arrogant og virkelighedsfjernt.

Der er meget mismodighed, men det har overrasket mig, hvor mange positive historier der også er. Mange klinikere har fået implementeret genveje, der gør at de hurtigt kommer gennem rutineopgaver og har fået større overblik over den enkelte patients forløb, men mange steder gisper man under byrden af et system, der er så fuld af muligheder, at det bliver fuldstændigt uoverskueligt.

Alle steder er der problemer med integration op mod bl.a FMK (fælles medicinkort) og de kliniske databaser. Dette er der lavet en plan for genopretning af, og forhåbentlig vil denne største knast, snart blive adresseret og løst.

Produktionen er stadig ikke oppe på det niveau, der var før indførelsen af SP og der er rapporter om museskader og udbrændthed blandt personalet på en del afdelinger.

Det er ikke kun SP´s skyld. Besparelser, omstruktureringer og stor stigning i patient antal på visse afdelinger, presser personalet i alle led.

Systemet blev valgt, fordi det fremstod som det mest fremtidssikrede. Det der bedst kan udnytte de muligheder, der opstår, når bl.a. kunstig intelligens bliver en mulighed, og som dokumenterer alt. Det betyder at vi ikke længere skriver journal i gængs forstand, men indtaster data i en database. Det kan give indlysende fordele i fht., at skabe de bedste muligheder for at planlægge fremtidige forløb. Men man risikerer, at miste blikket for noget af det, der er mest essentielt mellem patient og behandler, hvis man sidder med næsen i en skærm, fordi systemet ikke er intuitivt.

Systemet er nok blevet ”oversolgt”. Alle havde glædet sig til et smart system, der kunne erstatte de 8 tidligere, men da man satte det i gang, viste det sig at fladen ændrede sig dag for dag, fordi det ikke var færdigbygget, og stadig fremstår det uoverskueligt for mange. Det har medført en enorm skuffelse og mistro, som vi skal lægge os i selen for at imødekomme.

Annette Randløv og Stinus Lindgreen
Annette Randløv og Stinus Lindgreen