Nyt fra Regionen – FNs 17 verdensmål

af Stinus Lindgreen, d. 9/2-2018

Som bekendt har FN opstillet 17 verdensmål, der skal sikre bæredygtig udvikling globalt set frem imod 2030. De opstillede mål sikrer samlet, at man tager højde for alle aspekter af bæredygtighed – økonomisk, socialt og miljømæssigt.

Det er ambitiøst men samtidigt bydende nødvendigt, at vi alle tager vores ansvar alvorligt. De 17 verdensmål er relevante på flere niveauer fra det nationale til det lokale, og vi når kun i mål, hvis vi i Danmark tager opgaven på os hele vejen fra landsplan over regionerne til kommunerne.

Det er helt oplagt, at der er stort overlap imellem de 17 verdensmål og regionernes arbejdsområder. Sundhed og trivsel, der er mål nr 3, har en tydelig regional komponent. Det samme gælder områder som rent vand (mål nr. 6) og bæredygtig energi (mål nr. 7), der ligeledes delvist ligger under regional udvikling. Men der er også andre områder, hvor regionerne spiller en stor rolle – både helt oplagte områder som at sikre robust infrastruktur og bæredygtig industrialisering og innovation (mål nr. 9) over mål, der sigter noget bredere såsom at arbejde for anstændige jobs og økonomisk vækst (mål nr. 8).

Det er ikke noget, vi i Region Hovedstaden kan løfte alene, men vi spiller en stor rolle.

Det har fra starten været en af de radikale mærkesager i Region Hovedstaden at sætte fokus på de 17 verdensmål. Vi fik dem skrevet ind i konstitueringsaftalen, og ved det første Regionsrådsmøde den 30 januar fik vi enstemmigt vedtaget vores forslag om, at der skal udarbejdes en handlingsplan for, hvordan regionen kan løfte sin del af opgaven.

Det er fantastisk, for det er en utrolig vigtig dagsorden. Det virkede derfor helt rigtigt, at det var med netop denne sag, at jeg fik min ilddåb i Regionsrådet. Nu har regeringen vedtaget en national handlingsplan i foråret 2017, og i efteråret fulgte Københavns Kommune efter – ligeledes på radikalt initiativ. Det virkede derfor helt oplagt, at Danmarks største region skulle være de næste.

Det er nu lykkedes, og vi glæder os med at komme i gang med arbejdet, så vi kan få udmøntet de gode tanker i reelle initiativer. Jeg er så heldig at sidde som næstformand i to udvalg for regional udvikling, der begge har et stort overlap med verdensmålene. Det ene af dem – Miljø og Klimaudvalget – er primus motor for at udarbejde en konkret handlingsplan.

Det passer heldigvis perfekt ind i Region Hovedstadens mangeårige arbejde for at blive en grøn og innovativ region med fokus på energi, genanvendelse og cirkulær økonomi. Nu skal vi have et overblik over de igangværende projekter, så vi kan se på, hvad vi kan gøre for at indfri så mange mål som muligt.