Nyt fra København – Tid til blandede skoler

af Tommy Petersen, d. 23/02-2018

Nu insisterer vi på at skabe blandede skoler.

Ingen vuggestue, børnehave eller skole skal have mere end en tredjedel to-sprogede børn. Det skylder vi alle børn. Forskningen viser, at rammer man først de 40%, så går det ud over fagligheden for eleverne, og de ressource stærke børn begynder at skifte skole. Det kan ses på børnenes karakterer, og dermed på deres videre uddannelses- og jobmuligheder. I denne uge udkom den seneste kvalitetsrapport for folkeskolen, der viser, at kun 18% af eleverne på Tingbjerg Skole i København er uddannelsesparate. Tingbjerg Skole har næsten 90% to-sprogde elever, og er den skole i hovedstaden med flest børn fra socio-økonomisk udfordrede familier.

Er vi seriøse med, at sikre lige muligheder for alle vores børn, så bliver vi derfor nødt til at være seriøse med at sikre blandede skoler. I København er der en række af skoler, hvor andelen af to-sprogede elever langt overstiger de 40%. På Blågårdsskolen, hvor procentdelen er lige omkring de 40%, er udsivningen af elever i udskolingen som konsekvens så stor, at der kun lige er elever nok til én 9. klasse. Én klasse med en stor social slagside.

På grund af fejlslagen boligpolitik, integrationspolitik, kriminalitet, bandekonflikt, dårlige karakterer, lærerflugt, elevflugt, osv. osv., står vi i dag i den situation, at en alt for høj andel af vores skoler er delt op i segmenter. Vi taler om ‘hvide’ og ‘sorte’ skoler. Om privilegerede og udsatte skoler. Dét er essensen af et opdelt Danmark. Det modsatte af integration og fællesskab.

Derfor er det afgørende, at der sættes gang i et arbejde, der kan anbefale egnede måder til at sikre blandede skoler på. Der er heldigvis erfaringer at trække på. I Holstebro har man f.eks. lagt fem skoledistrikter sammen til ét med tre undervisningssteder med forskellige profiler. I Snekkersten har man samlet de store elever på den skole, der før var den udsatte skole, så både store og små er blevet blandet på hver sin skole.

Det bliver dog ikke lige let alle steder, og det vil være meget svært at opnå målsætningen i området omkring Tingbjerg. Det er dog en bunden opgave for kommunerne. Vi SKAL sikre blandede skoler. Derfor må vi forpligte os til at få andelen ned på en tredjedel. For vores børns fremtid.