Nyt fra København – En by skal også måles på, hvordan vi behandler vores svageste

Af Borgmester Mia Nyegaard, d. 9/2-2018

“Velkommen til den vigtigste forvaltning på rådhuset – det er min konklusion efter en måned som ny leder i socialforvaltningen!”

Sådan bød jeg forleden nye ledere i forvaltningen velkommen.

Og når jeg sådan skal gøre tingene op efter én måned som borgmester for Danmarks største sociale indsats, så er det den vigtigste forvaltning, fordi her er vi noget for og med de mest udsatte og sårbare københavnere.

Helt kort består socialforvaltningen af fire borgercentre inden for følgende områder: Handicap, Børn og Unge, Udsatte Voksne og Den Sociale Hjemmepleje, og så en central stab. I alt er der ca. 7100 medarbejdere og et budget på ca. 5,4 mia. Jeg har allerede nu hilst på rigtig mange dygtige og engagerede medarbejdere og været på besøg på alle vores borgercentre og besøgt alle vores målgrupper.

Så jeg er meget ydmyg omkring den enorme opgave, som jeg står i spidsen for de næste fire år. Og jeg er meget bevidst om, at opgaven kan jeg ikke løfte alene. Især fordi er der én anden ting, der står lysende klart for mig efter min første måned, så er det, at vi mangler rigtig mange ressourcer, da socialområdet i København i årevis har været under pres.

Det paradoksale er, at København har en god økonomi. Men væksten og velstanden er ikke kommet alle til gode. Den service, vi tilbyder mennesker med for eksempel psykisk sygdom og handicap er ikke forbedret. Tværtimod. Vi er den by i 6-by samarbejdet (samarbejde mellem de 6 største bykommuner i Danmark – København, Aarhus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers), der bruger næstfærrest penge på en psykisk syg, der bor på et af vores botilbud. Og at vi er den by i 6-by samarbejdet, der bruger allerfærrest penge på voksenhandicapområdet pr. borger.

Sådanne nøgletal ville vi aldrig acceptere på folkeskole- eller ældreområdet. Det skal vi heller ikke. Men en by skal nu en gang også kendes på, hvordan den behandler sine svageste, og vi kan ikke være vores niveau bekendt. Så de næste 4 år kommer jeg til at kæmpe for flere penge til hele området. Det skal I nok komme til at høre meget mere om, og jeg håber I vil bakke op om, at vi som socialliberale skærper vores socialprofil i København.

Rigtig god vinterferie!