Nyt fra Frederiksberg – tre friske ansigter

Af Lone Loklindt, d. 12/1-2018

Godt nytår!

2018 er starten på en ny politisk situation på Frederiksberg.

Valget i november var en stor succes for Radikale, da vi for første gang i over hundrede år fik hele tre mandater, nemlig Ruben Kidde, David Munis Zeppernick og undertegnede Lone Loklindt. Vi fik stor opmærksomhed på at skifte side og gå i valgforbundet ”den grønne koalition” sammen med alle centrum-venstre-partierne. Selvom vi ikke fik hverken magtskifte eller borgmesterpost, 168 stemmer skilte os fra magten, så formåede vi at bidrage til en historisk bred konstituering, hvilket gav os formandsposten i Arbejdsmarkeds- og uddannelsesudvalget. Det er blevet til mange gode udvalgsposter til os alle og overordnet kan man sige, at vi dækker børn og uddannelse fra 0-18 år, idet Ruben sidder i børneudvalget og David sidder i undervisningsudvalget (skolerne), de sidder begge i Mønsterbryderudvalget (§17.4 udvalg) og jeg har ansvaret for at alle unge enten er i uddannelse eller job. Ruben fik plads i By- og Miljøudvalget, hvor vi kan dyrke den grønne profil, vi også gik til valg på, og David sidder desuden i Socialudvalget og Boligejendomsudvalget og dermed har både han og jeg stort fokus på integrationsområdet. Desuden sidder jeg i Kultur- og fritidsudvalget og Ruben har fået rollen som gruppeformand.

Vi tyvstartede med et længere gruppemøde den 8. januar, for at planlægge lidt overordnet og fordi vi næsten ikke kan vente med at komme i gang. Det er så fantastisk at vi er en rigtig gruppe, med initiativ og god samarbejdsånd. Vi vil fast holde vores gruppemøde hver mandag kl. 16-17 på rådhuset.

Mandag den 15. januar starter udvalgsmøderne for os alle idet alle faste udvalgsmøder holdes om mandagen på Frederiksberg – bortset fra de uger hvor der er møde i Kommunalbestyrelsen, første gang mandag den 29. januar. Der er allerede mange spændende sager på dagsordenen, såsom forarbejde til FGU-reformen, status på integrationshandlingsplanen samt byudvikling på Rolighedsvej. Alt det og meget mere kommer vi tilbage til med løbende statusopdateringer.