Ny gruppe i regionen – klar til nye opgaver!

Af Karin Friis Bach, 12/1-2018

Så er valget overstået, og i Region Hovedstaden holdt vi status quo. Vi beholdt vores tre pladser, hvilket vi er utroligt tilfredse med i betragtning af, at Alternativet kom ind med to mandater.

To af vores medlemmer er nye, mens jeg selv blev genvalgt. De nye er Stinus Lindgreen (Gladsaxe), Ph.d. i bioinformatik og ansat som forsker hos Lundbeck A/S, samt Annette Randløv (Ballerup), Praktiserende læge med egen praksis i Herlev. Begge yderst velkvalificerede til de regionale opgaver – og fulde af gå-på-mod! Vi har fået forhandlet følgende poster til gruppen:

Karin: Næstformand i regionen, medl af forretningsudvalget, formand for Udvalget om Værdibaseret Styring samt medlem af Sundhedsudvalget.

Stinus: Næstformand i Erhvervs, vækst og forskningsudvalget, næstformand i Miljø- og klimaudvalget, medl af følgegruppen for byggeriet på Rigshospitalet.

Annette: Medl af udvalget for Forebyggelse og sammenhæng, medl af Sundhedskoordinationsudvalget, medl af Kvalitets- og Efteruddannelsesudvalget for almen praksis i Region Hovedstaden, medl af følgegruppen for byggeriet på Herlev Hospital.

En af de ting, vi fik med i konstitueringsaftalen var, at der i den kommende periode skal arbejdes med FN’s verdensmål, og hvordan disse kan implementeres i regionens fremtidige arbejde, og det arbejde kunne vi godt tænke os at komme i gang med det samme. Helt konkret kunne vi tænke os at lade os inspirere af hvordan radikale i Københavns Kommune på en åben og inddragende måde har fået udarbejdet handlingsplaner på området.

Og så glæder vi os til at komme i gang med at arbejde for et mere sammenhængende sundhedsvæsen – på tværs af hospitaler, kommunale tilbud og praktiserende læger. Den sidste dag i 2017 lancerede sundhedsministeren et nyt udspil, bl.a. med øget fokus på etablering af sundhedshuse samt nogle mere ubureaukratiske sundhedsaftaler med klare og ambitiøse mål (http://sum.dk/Aktuelt/Nyheder/Sundhedspolitik/2017/December/Sundhedsminister-tager-foerste-skridt.aspx). Begge dele vil vi radikale meget gerne bidrage til at realisere! I den kommende periode har vi heldigvis også fået et medlemskab af sundhedskoordinationsudvalget, hvor dette arbejde kommer til at foregå – og skulle vi så samtidig være så heldige, at det også lykkes at få et radikal byrådsmedlem valgt ind i samme udvalg, vil vi kunne påvirke udviklingen både fra den regionale og den kommunale side på samme tid.

Vi glæder os til at komme i gang!

Dette indlæg er gemt under Foreningsnyt.
Annette Randløv og Stinus Lindgreen
Annette Randløv og Stinus Lindgreen