Radikale Venstre på Frederiksberg konstituerer sig med Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance og Enhedslisten

Et af Radikale Venstre på Frederiksbergs fremmeste valgløfter i kommunalvalgkampen var, at vi ville arbejde for at genetablere samarbejdet
henover midten i Frederiksberg kommunalbestyrelse, og helst så en kommende konstituering med partier fra begge valgforbund. Det sidste bliver nu en realitet, og samarbejdet kommer flot fra start! Det er en historisk konstitueringsaftale, da der ikke har været en bred konstituering på Frederiksberg i mange, mange år – måske i 108 år, og hvor alle partier fra Liberal Alliance til Enhedslisten har godkendt den nye aftale.

Det har været en lang vej for Radikale Venstre på Frederiksberg, der startede tilbage i 2016. Vi gik til forhandlingerne ang. valgforbund i 2017 med et krav fra vores side, at der skulle tilbydes formandsposter henover midten. Det krav blev realiseret i valgforbundet med centrumvenstre-partierne, hvorfor vi kun kunne garantere det udfald, hvis partierne i centrumvenstre vandt flertallet 21/11-2017 – men vi manglede sølle 168 stemmer for at sikre et systemskifte på Frederiksberg.
De borgerlige partier har dog læst valgresultatet på 49,5% og 49,7% til de to valgforbund, som et ønske fra frederiksbergborgerne om, at der skal samarbejdes. Radikale Venstre er derfor meget glade for, at de borgerlige partier med det Konservative Folkeparti og borgmester Jørgen Glenthøj i spidsen rækker hånden frem til samarbejde de næste 4 år.

Posterne i den nye kommunalbestyrelse bliver fordelt som følger:
 Borgmesterposten tildeles Det Konservative Folkeparti. 1.
viceborgmesterposten tildeles Venstre. 2. viceborgmesterposten tildeles
Socialdemokratiet.
 Det Radikale Venstre besætter formandskabet i Arbejdsmarkeds- og
Uddannelsesudvalget
 Socialdemokratiet besætter formandskabet for Undervisningsudvalget
 Enhedslisten besætter formandskabet for Ældre- og Omsorgsudvalget
 Venstre besætter formandskabet for By- og Miljøudvalget

 Liberal Alliance besætter formandsposten for Børneudvalget.
 Det Konservative Folkeparti besætter formandskabet for Kultur- og
Fritidsudvalget, Bolig- og ejendomsudvalget og for Socialudvalget

Radikale Venstre besætter posterne som følger:
Lone Loklindt: Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, medlem
af Magistraten og Kultur- og Fritidsudvalget
David Munis Zepernick: Medlem af Undervisningsudvalget (skolerne),
Socialudvalget samt Bolig- og Ejendomsudvalget
Ruden Kidde: Gruppeformand, medlem af By- og Miljøudvalget og
Børneudvalget.

Når jeg gør regnebrættet op for Radikale Venstre ang. kommunalvalget 2017 på Frederiksberg – fremgang i antal stemme på partiet, fremgang fra 2 til 3 mandater i kommunalbestyrelsen, en udvalgsformandspost og en bred konstituering der er godkendt af alle partierne i kommunalbestyrelsen – så kan jeg ikke konstatere andet, end vi har haft et fantastisk valg på Frederiksberg.
Jeg er så stolt og kisteglad. Dette flotte valgresultat har ikke kunnet manifesteres uden vores fantastiske hold af kandidater, en stabil og hårdt arbejdende bestyrelse for vores forening på Frederiksberg og alle jer Frederiksbergborgere der bakkede op om vores politiske projekt ved at give os jeres stemme. Jeg håber, I deler min begejstring og som jeg synes, vi er kommet godt fra land og med et nyt Frederiksberg som et fællesskab.

Jens-Christian Navarro Poulsen
Formand for Radikale Venstre på Frederiksberg