Radikale poster på rådhusene 2018 – 2021

Af Viktor Dylander
Storkredsformand

Oversigt over indvalgte politikere til Frederiksberg Rådhus, Tårnby Rådhus og Københavns Borgerrepræsentation for perioden 2018 – 2021.

København (5 ud af 55 pladser)

Fremtidens København

Mia Nyegaard Socialborgmester, Formand for Socialudvalget, Medlem af Økonomiudvalget. Har siddet i Borgerrepræsentationen siden 2015.
Mette Annelie Rasmussen Gruppeformand for Radikale Venstre, medlem af Teknik- og Miljøudvalget.
Karen Melchior Medlem af Socialudvalget, Medlem af Sundhed- og Omsorgsudvalget.
Tommy Petersen Medlem af Børne- og Ungdomsudvalget, Budgetordfører.
Christopher Røhl Andersen Medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.

Frederiksberg (3 ud af 25 pladser)

Fælles om Frederiksberg

Lone Loklindt Rådmand, Formand for Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Medlem af Kultur- og Fritidsudvalget.
Ruben Kidde Gruppeformand for Radikale Venstre, Medlem af By- og Miljøudvalget, Medlem af Børneudvalget.
David Munis Zepernick Medlem af Undervisningsudvalget, Medlem af Socialudvalget, Medlem af Bolig- og Ejendomsudvalget.

Tårnby (1 ud af 18 pladser)

Ingelise Andersen
Ingelise Andersen Medlem af Kommunalbestyrelsen.

Dragør (0 ud af 17 pladser)

Radikale Venstre opnåede ikke valg ved kommunalvalget 2017.

Billeder: Anne Bæk; arkiv