Mette Annelie Rasmussens budgetordførertale 2017

Holdt på Københavns Rådhus torsdag den 31. august 2017. Det talte ord gælder.

Kære kollegaer, kære københavnere, kære medarbejdere – så skal vi igen i gang med budgetforhandlingerne om næste års budget. For Radikale Venstre er de vigtigste pejlemærker, at vi gør København til en bedre by at være barn i, at vi bliver ved med at udvikle København som en by der er bæredygtig socialt og miljømæssigt, og at vi sørger for, at København i endnu højere grad bliver en by, hvor naturen er en del af byen.

Det kræver både, at vi tør at tænke ud af boksen – tænke langsigtet og visionært – og at vi finder nogle meget konkrete løsninger og anvender de teknologier og greb, der gør københavnernes hverdag bedre, luften renere og trækker København i den rigtige retning. Vi tør godt at tænke stort. Det er også nødvendigt, hvis vi gerne vil bevare København som en grøn storby, for vi bliver flere og flere københavnere, og der er pres på de grønne områder og de ressourcer, vi har, og som vi skal deles om.

København skal fungere i hverdagen og på længere sigt. Heldigvis behøver det ene ikke at udelukke det andet – gode hverdagsløsninger til københavnerne nu og de store visioner for de gode løsninger til fremtidens Københavnere. De går hånd i hånd hos os.

Det er visionære mennesker, der er skyld i, at vi i dag har en havn vi kan bade i, en velfungerende metro og et velfortjent ry som en af verdens bedste cykelbyer. Og ærligt talt er der nok ikke nogen af os, som ville undvære nogen af delene. Tænk, hvis de borgerrepræsentanter og borgmestre ikke havde haft de visioner dengang. De tænkte dengang på fremtidens københavnere.

Nu er det vores tur til at være visionære og se de løsninger, som vil gøre København til en endnu bedre by om 20, 30 og 50 år. Men allerede i 2025 rammer vi et vigtig milepæl for vores klimamål, og senere, i 2030, skal vi være i mål med FN’s Verdensmål – så vi har travlt.

Københavnernes ønsker om en grøn, liveable og miljørigtig by bliver kun stærkere og stærkere, og det er nu, vi skal turde at tage de beslutninger, der gør, at København bliver ved med at være en grøn by.

Københavner-sager

Vi vil både holde Amager Fælled fri for byggeri, gøre området ved søerne til et grønt parkområde og have undersøgt mulighederne for at grave trafikken på H.C. Andersens Boulevard ned. Det er store visioner, som koster mange penge, og de penge vil vi gerne vil gå i gang med at finde i næste års budget, samt kigge på muligheden for strategiske partnerskaber. Det er også projekter, der vil markere København som en grøn foregangsby og vise de mange fordele, der er ved at tænke det grønne og sundhedsprioriteter ind i byudviklingen. Vi skal stille barometeret på grønt – både når det gælder organisk grønt, klimaet og mobiliteten.

Og det er vel netop en eksistensberettigelse for denne forsamling: at vi har langsigtede visioner for, hvordan København skal udvikle sig, og at vi sætter handling bag visionerne.

Men de store fremtidsvisioner skal selvfølgelig også hænge sammen med, at vi løbende gør københavnernes levevilkår bedre og bedre. At vi laver den nære og grønne byudvikling lokalt, der hvor der mangler. At de københavnske børn trives og lærer i deres daginstitutioner og skoler. At København er i vækst, og at så mange københavnere som muligt har et arbejde. At vi tager os godt af de udsatte, som har brug for hjælp. At København er en by, vi alle sammen tør at færdes i uden at bekymre os om bandeskyderier og hate crimes.

Vi skal ikke acceptere, at LGBT personer ikke kan færdes frit i hverdagen og lever et dårligere liv. Det kan vi gøre bedre. Det tror jeg, vi er enige om i denne forsamling.

Børn, unge og uddannelse

Vi skal investere mere i at give børnene i København bedre rammer, end de har i dag. Der er brug for mere uddannet personale, flere pædagoger i daginstitutionerne og flere lærere på skolerne. Det er vigtigt, at der er nok voksenkontakt til de mindste børn, og at der er ressourcer til, at skolebørnene trives og lærer det, de skal. Derfor skal vi også skabe det bedste miljø for læring i en bæredygtig og mangfoldig skole.

Vi skal sørge for, at alle københavnerbørn kommer godt fra start og sikkert frem og tilbage fra institutioner og skoler. Her har vi stadig nogle kæmpe huller. Vi skal understøtte, at børn kan færdes sikkert i byrummet på cykel – om det så koster en mindre forsinkelse i bilfremkommeligheden. Jeg tror godt, at også flertallet af bilister kan se fordelen ved, at vi i København tager os godt af vores cyklister, små og store.

Så skal vi have ekstra fokus på de børn og deres familier, der har særlige udfordringer. Første gang man som barn og familie rammer systemet, skal oplevelsen være, at her understøtter vi. Der skal være ressourcer til en tidlig indsats, for alle erfaringer viser, at jo tidligere, man sætter ind overfor de børn, som har udfordringer, jo lettere er det at støtte dem.

Vi skal også sørge for, at de større børn har nogle gode tilbud efter skole. Det er godt for alle byens unge, og det er også en del af den langsigtede løsning mod bandernes rekruttering, at der er noget andet at give sig til – også i nærheden af nogle af de mere udsatte byområder.

Helt konkret bør vi se på, om vi ikke kan blive meget bedre til at skabe rum for idræt og kultur, således at vi understøtter ideen om, at et godt københavnerliv ikke leves i banderne, men i andre fællesskaber – som kollega på en arbejdsplads eller som aktiv i civilsamfundet.

For et aktivt medborgerskab er en vigtig forudsætning for vellykket integration. Der er også en vigtigt forudsætning for forebyggelse mod radikalisering. Her kan vi vist alle finde hinanden – formen må vi diskutere, men både når det kommer til social kontrol, diskrimination i nattelivet og radikalisering vil vi arbejde for en ekstra indsats for yderligere at kvalificere arbejdet med tidlig forebyggelse.

Vi er ikke i mål med integrationen i København endnu. Vi er på rette vej, men historien straffer os stadig. Udsatte boligområder, hvor man koncentrerede problemerne og stillede for få krav – og gav for lidt hjælp – betyder, at vi stadig har problemer med at hjælpe nogle af de københavnere, der har anden etnisk baggrund, og som ikke har en uddannelse eller et job endnu. Men også her går det fremad.

Beskæftigelse og vækst

Siden 2011 har vi fokuseret på indsatser, der sikrer uddannelse og job til flest mulige. Vi kan se, at samarbejde med virksomhederne virker. Først i praktik og senere i job.

København har øget brugen af virksomhedsrettet beskæftigelsesindsats for borgere med anden etnisk baggrund markant. Faktisk med næsten 50 procent. Det er en af de væsentligste årsager til, at vi har mindsket merledigheden for borgere med anden etnisk baggrund med 33 procent.

Og så skal vi fortsat have øje for, at vi i København ift. akademikerarbejdsløshed ligger højere end de øvrige universitetsbyer. Her vil vi arbejde for at bygge bro mellem små og mellemstore virksomheder og de ledige akademikere, så de får øjnene op for hinanden.

Vi vil også gerne arbejde mere målrettet på at tiltrække nye væksthubs og nye brancher. Samtidig med at vi også blive bedre til at holde liv i de mange startup-virksomheder, københavnerne er så gode til at løbe i gang. De har brug for en hjælpende hånd, så de vækster og skaber beskæftigelse til dem, der er københavnere nu, og dem der er på vej til at blive det.

Afrunding

Vi er klar til budgetforhandlingerne, og vi ser frem til dem. Det er jo det samarbejdende folkestyre i arbejdstøjet. Vi har alle vores ønsker og håb for København. Vi håber, at vi kommer ud af lokalet med en aftale, som gør København til en endnu mere bæredygtig by – både socialt, økonomisk og miljømæssigt. En by, hvor det er bedre at være barn, en by der bliver mere – og ikke mindre – grøn og miljørigtig, og en by i vækst, så der er et godt økonomisk grundlag også fremover.

Vi er naturligvis også lydhøre over for andre gode ideer og prioriteter fra vores politiske kolleger, og vi håber på at være med i en bred aftale, som lægger et godt spor for den videre udvikling af den by, som vi og så mange andre har så stor kærlighed til.

Tak for ordet.

Dette indlæg er gemt under Pressemeddelelse.