Anne Eskildsen konstitueret som 2. næstformand

Forretningsudvalget har valgt FU-medlem Anne Eskildsen som ny 2. næstformand i Hovedstadens Radikale Venstre.

På sit ordinære forretningsudvalgsmøde 4. september har forretningsudvalget valgt forretningsudvalgsmedlem og tidligere næstformand i foreningen, Anne Eskildsen, til posten som 2. næstformand i Hovedstadens Radikale Venstre. Der var ingen modkandidater.

Anne er dermed konstitueret fra nu af, men skal endeligt vælges af medlemmerne på et ekstraordinært årsmøde den 10. oktober, som holdes i partilokalerne i Kompagnistræde 22.
Forretningsudvalget håber dog på at medlemmerne vil bakke op om indstillingen. Anne har tidligere været både næstformand og fungerende formand i Hovedstadens Radikale Venstre, og bringer dermed gavnlig erfaring organisatorisk såvel som politisk ind i Hovedstadens formandskab.

Dermed er formandskabet nu bestående af:
Bo Nissen Knudsen, formand.
Viktor Dylander, 1. næstformand med økonomisk ansvar.
Anne Eskildsen, 2. næstformand (uden særlig portefølje).

Valget kommer som følger af, at nu forhenværende 1. næstformand med økonomisk ansvar Felix Døssing valgte at trække sig på grund af tid i midten af august.

Formandskabet i Hovedstadens Radikale Venstre kan kontaktes på formandskab@radikalehovedstaden.dk.
For spørgsmål vedrørende konstitueringen og det ekstraordinære årsmøde den 10. oktober kontakt da Viktor Dylander (dylanderv@gmail.com).