Radikale Venstre ønsker politisk nybrud på Frederiksberg

Radikale Venstre på Frederiksberg har efter 24 års samarbejde med
Konservative besluttet, at der er behov for en nyorientering af
politikken i kommunen. Partiet vil derfor gå til kommunalvalg i
samarbejde med en grøn koalition af partier, der deler ambitioner om
et mere progressivt, grønt og visionært Frederiksberg, som satser
markant mere på børn og unge, og en ansvarlig økonomisk politik.

Radikale Venstre på Frederiksberg har besluttet ikke at forny det
valgforbundet med blå blok, som partiet ellers de seneste 24 år har
været en del af. Partiets spidskandidat Lone Loklindt forklarer:

– Forud for det kommende kommunalvalg har vi benyttet lejligheden til
både at kigge indad og kigge fremad. Det har været en grundig proces
internt i partiet, og jo længere vi er kommet i refleksionerne, jo
mere har det stået klart for os, at det faste samarbejde med blå blok
er kørt fast og ikke peger fremad.

– Selvom vi har været en del af det ledende flertal i kommunen, må vi
erkende, at vi føler os stadig længere væk fra partierne i blå blok.
Vi oplever, at der mangler politisk mod til at prøve nyt, et fravær af
større visioner, en stærk højredrejning og at der føres en ufrugtbar
blokpolitik, særligt orkestreret af Liberal Alliance. Endelig tror vi,
det vil være sundt for kommunen med en ”politisk udluftning” og et
opbrud med den ”Korsbæk-mentalitet”, der har hersket lidt for længe.

SR ny samarbejdsakse
Radikale Venstre har forud for beslutningen lavet sonderinger med
Socialdemokraterne, som er mundet ud i en række fælles pejlemærker
herunder, at skatten skal holdes i ro. Samtidig har partiet besluttet
at indgå i et teknisk valgforbund med S, SF, Alternativet og
Enhedslisten, som deler vores ønsker om en politisk nyorientering og
et grundlæggende skifte i politisk kultur.

– Vi ser langt bedre muligheder for både at realisere vores politiske
ønsker og forfølge ambitionen om at skabe en moderne, grøn storby
præget af socialt hensyn, liberalt livssyn og globalt udsyn i et
samarbejde, som tager afsæt i samarbejde med Socialdemokratiet,
udtaler hun.

Lone Loklindt peger på særligt tre områder, hvor Radikale Venstre i
sine prioriteringer adskiller sig markant fra det nuværende borgerlige
flertal på rådhuset:

– For det første ønsker vi en langt mere grøn, bæredygtig byudvikling.
Vi ønsker langsigtede investeringer i flere grønne byrum, en ambitiøs
grøn indkøbspolitik, og så vil vi være den by, der genbruger mest og
bruger ressourcerne bedst.

– For det andet kan vi ikke investere i noget mere meningsfuldt end i
vores børn, unge og i uddannelse. Vi vil investere i endnu bedre
skoler, så vi sikrer at alle børn får en stærk start på livet. Det vil
betale sig mange gange igen.

– For det tredje vil vi ikke prioritere grundskyldssænkninger, der kun
begunstiger de 1500 husejere i kommunen. I de næste mange år bør
eventuelle økonomiske råderum investeres i at forbedre livskvaliteten
for alle kommunens borgere. Vi vil være garanter for en bundsolid
økonomi i Frederiksberg Kommune, og kommer det til større overskud vil
vi vil meget hellere bruge det eventuelle råderum på at lette
personskatten.

Hun afslutter:

Frederiksberg kommune har landets allerbedste forudsætninger for at
vise vejen i forhold til at skabe fremtidens moderne storby. Derfor
giver det meget mening for os at skifte side og samarbejde med en mere
grøn, fremtidsorienteret koalition, som tør kigge længere frem i
tiden, hæve ambitionerne og skabe langsigtede, bæredygtige løsninger
til gavn for kommunens borgere.

Kontaktinfo:
Lone Loklindt, telefon: 53 64 16 44

Dette indlæg er gemt under Pressemeddelelse.