Næstformanden har ordet: Valgkampen i København byder på organisationsforandringer

Med 16 kandidater på stemmesedlen i København af forskellig uddannelsesmæssig baggrund går vi efter
sommerferien ind i valgkampens slutfase. Hovedstadens sekretariat vil blive opnormeret til et
valgkampssekretariat og den nye organisationssekretær, Malthe, skal sammen med Andreas, den politiske
sekretær, føre os sikkert ind i september, oktober og november.

Andreas og undertegnede er i gang med at opsøge valgtilforordnede og valgstyrere til de mange
københavnske valgsteder, og kampagneudvalg og koordinationsenhed er ved at ryste det sidste sol af sig.

De 16 mænd og kvinder der håber på at blive Københavns næste ledelse skal nu til at finpudse de sidste
detaljer med deres kampagnehold. Der bliver indsamlet penge til valgplakater, lavet
hjemmesideopdateringer, snakket med borgere, afholdt vælgermøder, besøgt skoler og
uddannelsesinstitutioner.

Folketingsmedlemmerne har lovet give deres støtte til kandidaterne både fysisk og på de sociale medier.

Med et budget på 400.000 kroner skal Radikale København forsøge at understøtte al den gode,
ovenstående aktivitet, og målet er 7 mandater og en borgmesterpost til radikale.

Det samme mål som da vi indledte forberedelserne tilbage i november måned.

Medlemmerne er nøglen til en god valgkamp.

Derfor står sekretariatet og kampagneudvalget til rådighed for spørgsmål om kandidaternes kampagner.
Erfaringen siger nemlig, at mange ønsker at hjælpe til, men ikke altid ved præcis hvordan de skal indgå i
valgkampsmaskinen. Det er så her organisationen kan hjælpe til.

Men der er også de medlemmer der allerede har meldt sig som frivillige på en enkelt kandidats kampagne.
Til dem skal der lyde en tak.

På selve valgaftenen står kampagneudvalget for festlige omgivelser når vi lejer lokaler til et brag af en
valgkampsfest. Vi håber på at se så mange af jer, medlemmer, venner, familie og friville som muligt.

Mange hilsner
Viktor Dylander
Næstformand i Hovedstadens Radikale Venstre