Jobopslag: Hovedstadens Radikale Venstre søger ny Organisationssekretær

Hovedstadens Radikale Venstre søger Organisationssekretær.
 
Hovedstadens Radikale Venstre søger en ny Organisationssekretær som, sammen med den Politiske Sekretær, skal understøtte foreningens aktiviteter. Stillingen er en deltidsstilling til studenterløn.
 
Hovedstadens Radikale Venstre er landets største radikale vælger- og storkreds med omtrent 1900 medlemmer, som dækker Frederiksberg, Tårnby, Dragør og Københavns kommuner. Vi er en aktiv og alsidig forening i politisk og organisatorisk forandring. Vi har en bred vifte af engagerede medlemmer, frivillige og mange politiske aktiviteter. Foreningen står p.t. overfor en meget vigtig kommunalvalgkamp, og forberedelserne til denne er allerede i fuld gang.

Vi søger en organisationssekretær, hvis hovedopgave det vil være at varetage foreningens økonomi, samt fungere som administrativ og organisatorisk tovholder.
 
Stillingsbeskrivelse:
Sekretariatet består af en Politisk Sekretær og en Organisationssekretær, begge deltidsmedarbejdere. Sekretariatet har et tæt administrativt samarbejde med formandskabet og forretningsudvalget, som er arbejdsgiver, og står for kontakten til partiets andre organisatoriske led. Til daglig fungerer sekretariatet som vælgerforeningens administrative og organisatoriske omdrejningspunkt samt ledelsens politiske og organisatoriske sekretærer.
 
Dine primære opgaver som Organisationssekretær er:
-Økonomistyring, bogføring og regnskabsaflæggelse,
-Kommunikation med bank og revisor,
-Intern og ekstern kommunikation,
-Understøttelse af valgkampsforberedelser,
-Understøttelse af organisationsudvikling,
-Understøttelse af det frivillige engagement,
-Diverse øvrige praktiske og administrative opgaver,
Det må ligeledes forventes, at der forekommer en del ad hoc-arbejde af mere praktisk karakter som koordineres og udføres i samarbejde med den Politiske Sekretær.

Din profil
Vi forestiller os, at du er under relevant uddannelse, er skarp, organiseret, har stor interesse for politik, samt flair for tal . Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra en frivillig forening og kendskab til Radikale Venstre generelt. Arbejdet som organisationssekretær er meget selvstændigt og evne til at overskue og prioritere mange arbejdsopgaver på samme tid er afgørende.

Det er vigtigt, at du:
-er struktureret,
-har erfaring med tal og regnskabsføring,
-skriver et sikkert og forståeligt dansk,
-har sans for organisationsudvikling
-kan arbejde selvstændigt og håndtere fortrolighed
-er initiativrig.

Stillingen aflønnes til studenterløn og har et omfang på 10-15 timer om ugen. Du skal dog være indstillet på fleksible arbejdstider og noget aftenarbejde i form af mødedeltagelse. I spidsbelastningsperioder, herunder under valgkampen, forventes det at timetallet kan justeres opad mod fuld tid. Det primære arbejdssted er Hovedstadens Radikale Venstres partilokaler, Kompagnistræde 22 DK-1208 i Indre By i København.

Tiltrædelse: primo/medio august.
 
Ansøgningsfrist og henvendelse
Ansøgningsfristen er søndag 25. juni kl. 18.00, og ansøgningen inkl. cv, samt evt. karakterjournal og udtalelser sendes pr. e-mail til sekretariat@radikalehovedstaden.dk. Mærk din ansøgning “Organisationssekretær”. Skriv til sidst i ansøgningen hvor du fandt eller hørte om stillingsopslaget.

Samtaler forventes afholdt i slutningen af uge 26 og hele uge 27.

Hvis du har spørgsmål, eller ønsker at høre mere om stillingen, kan du henvende dig til foreningens Politiske Sekretær Andreas Stæhr Holm på sekretariat@radikalehovedstaden.dk, tlf. 50 56 18 48; den nuværende Organisationssekretær Rasmus Pontoppidan på rasmus@radikalehovedstaden.dk, tlf. 27 50 58 55; organisatorisk næstformand Viktor Dylander på viktor@radikalehovedstaden.dk, tlf. 41 57 48 28; eller formand Bo Nissen Knudsen på nissen@hum.ku.dk, tlf. 30 35 01 72.

Dette indlæg er gemt under Foreningsnyt.