Supplerende kommunalpolitisk program 2017

Til kommunalvalget i november 2017 går vi til valg på at styrke de kommunale indsatser inden for børn, unge og uddannelse. Men vi har også politik på andre områder.

En by som får alle med

Vi ønsker et København som tager sin rolle på sig som landets hovedstad og som en by for alle. Vi skal vi ikke skubbe sociale problemer fra os og ekskludere folk med ‘forkerte’ vaner, kulturer eller etniske baggrunde, men trække alle byens borgere med i den gode udvikling.

Den mobile og sunde by

Fremtidens København er et København hvor der er stor mobilitet, både internt i byen og ved at byen bliver landets port til resten af verden. Det mobile København skal have den grønne og aktive transport som sin kerne – så transporten ikke bare bliver et middel til at komme fra A til B, men også et middel til motion i hverdagen.

Det grønne og åbne byrum

En grøn by er en by som tilpasser sig fremtidens varmere klima, blandt andet gennem byrum der sikrer byen mod fremtidens skybrud og skaber et dynamisk og levende bybillede. Om byrummene er store eller små, er ikke afgørende – det afgørende er at vi inviterer til ophold og mødesteder. Københavns byrum og grønne åndehuller skal invitere til afslapning, refleksion og meditation.

En by med økonomisk vækst til gavn for alle

København skal være en vækstby, ikke fordi vækst er et mål, men det er et middel til at nå en fremtidssikret, bæredygtig by. Kommunen skal gå forrest når det kommer til de teknologiske spørgsmål og den grønne omstilling. Men kommunen skal også drage virksomhederne og borgerne med ind i arbejdet.

Læs programmet