Næstformanden har ordet | 2017-18: Ambitioner om – mere – aktivitet

Hovedstadens Radikale Venstre er ikke et selvindlysende navn. Selvom vi ganske rigtigt er radikale og baseret i Hovedstaden, mærker man det ikke på kommunalvalget, hvor Tårnby-Dragør, Frederiksberg og København hver især fører valgkamp.

Det er jeg kommet til at tænke på ofte i den seneste tid. Som nyvalgt medlem af Hovedstadens koordinerende valgkampsenhed, er det min opgave at føre valgkamp i København – men ikke på Frederiksberg eller i Tårnby-Dragør. Derfor har vi også for nyligt ændret denne titel internt, så vi nu brander os som Københavns koordinerende enhed. Men vores mail, kv17@radikalehovedstaden.dk, kunne jo ligeså vel være adresse på én eller begge af de andre kommuneforeninger.

I vores parti går vi op med rette op i læring for borgerne. Vi går dog også op i at hævde vores autonomi på lokalplan, også selvom vi godt ved, at vi kunne lære af hinanden.

Hvis vi skal have mere sammenhængskraft i det kommende foreningsår, bliver vi nødt til at tage ved lære af eksempelvis Svend og Morten. Det utrættelige par, der rejser Danmark tyndt, for at udvise nærvær og for at lytte.

Det er ikke fordi vi i Hovedstadens ledelse har slækket på ambitionerne. For de er der. Og det er heller ikke fordi vi i Hovedstadens ledelse ser flere ufordelagtigheder i, ikke at række mere ud – på kryds og på tværs.

Jeg er selv startet i det helt nære med den konsekvens, at jeg nu ved mere om bydelsplaner, lokaludvalgsstrukturer og høringsfrister end de fleste af mine jævnaldrende. Fordelen er at jeg nu kan tale fornuftigt med om disse emner.

Som bydelsformand for Indre By & Christianshavn er det en uvurderlig viden, der ofte kommer til gavn for bydelsbestyrelsen.

Som Hovedstadsledelse ønsker jeg derfor ambitionen, ikke nødvendigvis højnet, men realiseret.

Ikke mindst må det være en overvejelse værd i et valgkampsår, hvor ét af foreningens utvetydige mål, er, at lave en frivilligvalgkamp der gør indtryk også efter valget er slut.

Med kommunalvalget har vi nemlig en katalysator for medlems- og frivilligengagement.

Et medlems- og frivilligengagement der rækker længere end blot til valgdagen, hvilket skal forstås som et positivt udkomme af valgkampagnen, hvor alle der har bidraget under valgkampen fortsætter med at bidrage efter den.

Dette er vigtigt for vælgerforeningens medlemmer og valgte politikere, der alle anerkender vælgerforeningen som en frivillig organisation.

Det kan også tjene til en bredere organisatorisk vision for vælgerforeningen som helhed, idet politikere i løbet af en valgkamp kommer tættere på frivillige, og dermed medlemmer og bagland.

Lad os arbejde for, at ambitionerne indfris.

Viktor Dylander
Næstformand
Formand Indre By & Christianhavn

Dette indlæg er gemt under Foreningsnyt.