En Grøn Boulevard gennem København

Radikale Venstre ønsker at genåbne Ladegårdsåen og grave H.C. Andersens Boulevard ned. Vi vil skabe en Grøn Boulevard, der strækker sig hele vejen fra Bispeengbuen over Rådhuspladsen og hen over Langebro og Kongens Nytorv.

Vi ønsker os et grønt og rent København, der sprudler af bynatur og byliv. Hvor forældre går langs Ladegårdsåen med deres barnevogn, hvor børnene leger, og de studerende slænger sig i grønne omgivelser midt i byen, mens de læser deres bøger og hygger sig i fritiden. I fremtidens København er larmen, bilosen og forureningen nede under jorden. Og træerne, åerne og blomsterne oppe i solen.

Regeringen ønsker sig en havnetunnel til biler, den såkaldte Østlige Ringvej. Det projekt er vi imod.

Men vi ønsker at undersøge om vi kunne gøre projektet grønt i stedet. Hvis man tænker tunnelen sammen med en tunnel under indre by, bliver der pludselig mere perspektiv i det – for så ledes biltrafikken rent faktisk væk fra gaderne i den indre by. Og vi kan skåne Amager Fælled for at blive delt af et kæmpe trafikanlæg.

Så vi er gået sammen med ildsjæle fra byens Miljøpunkter, arkitekter og ingeniører for at skabe en ambitiøs plan for et nyt grønt København. Et visionsoplæg kan læses her – og nu vil vi gerne have Transportministeriet til at undersøge det nærmere, da en Østlig Ringvej alligevel skal undersøges.


Illustration fra visionsoplægget ved Anders Jørn Jensen. Bemærk at der i den viste løsning ikke er tilslutning til tunnelen på Amager Fælled, som dermed ikke vil blive varigt berørt af den nye vej.

Fremtidens Grønne Boulevard kan blive et ikonisk varetegn for København. Vi viser verden, at grøn og bæredygtig livskvalitet ikke er en hæmsko, men en forudsætning for fremtidens vækst og udvikling i byerne. Vi giver en sund by videre til vores børn, så fremtidens generationer får et endnu bedre liv.

Pengene skal passe

Det er ikke gratis at bygge en stor tunnel, og vi foreslår at det er brugerne selv der betaler den. Prisen er henholdsvis ca. 20 mia. kr. for den Østlige Ringvej og ca. 15 mia. kr. for Den Grønne Boulevard. Med en brugerbetaling på 20 kr. for at køre gennem de to tunneler kan der anslås et provenu på 620,5 mio. kr. årligt. Over 60 år vil dette give en indtægt på ca. 37 mia. kroner. Dertil kommer den gevinst man kan få ud af at bygge nyt oven på dele af det nye frie areal på overfladen.

Tilbagebetalingen på metrocityring-projektet er pt. sat til at være 55 år. På den baggrund foreslår Radikale, at tilbagebetalingen på dette projekt sættes til 60 år. Derefter kan brugen af tunnelen evt. blive gratis.

Det kræver dog en statslig lånegaranti til et selskab bag projektet, og Københavns og Frederiksberg Kommune skal fritages fra den kommunale låneramme. Radikale Venstre foreslår at der oprettes et I/S selskab, eksempelvis med 25 % til Staten og Frederiksberg Kommune hver og 50 % til Københavns Kommune, med en uafhængig bestyrelse med repræsentanter fra kommunerne og staten. Staten får del i selskabet, da den statslige lånegaranti har en værdi for selskabet, men statens ejerandel kan fastsætte til en mindre andel såfremt staten skulle ønske dette. Et sådan selskab skal oprettes ved lov.

Dette indlæg er gemt under Pressemeddelelse.
Visualisering af Tredje Natur
Visualisering af Tredje Natur