Bliv klar til årsmødet!

Årsmødet i vælgerforeningen holdes på lørdag den 29. april. Bydelsforeningen for Nørrebro og Bispebjerg er værter i år, og årsmødet foregår i Salen i Biblioteket på Rentemestervej 76, 2400 Kbh NV.

Se programmet for årsmødet

Årsmødet er foreningsårets vigtigste begivenhed, og som altid er det på årsmødet vi varetager en af vælgerforeningens kerneopgaver: opstilling af folketingskandidater. Man kan søge opstilling helt indtil behandlingen af punktet på selve dagen – men bemærk at alle der ønsker at opstille som folketingskandidat (eller Europa-Parlamentskandidat), enten skal have fem stillere eller en indstilling fra kandidatudvalget eller en lokalforening før afstemningen. Se indstillingerne for allerede kendte kandidater via linket ovenfor.

Vedtagelse af kommunale valgprogrammer for København

2017 er kommunalt valgår, og derfor er der i år et særligt punkt på dagsordenen: behandling af politiske programmer til kommunalvalget i København. Der er udarbejdet to forslag til programmer: et forslag til et valgprogram (fokuseret program til kampagnebrug) og et forslag til et supplerende kommunalpolitisk program.

Ændringsforslag til valgprogrammerne skal sendes til formanden senest kl. 12 dagen før årsmødet (28. april). Der kan dog foreslås ændringer til valgprogrammerne på selve mødedagen, men de skal i givet fald indleveres skriftligt med minimum 5 forslagsstilleres underskrift.

Årsmødemiddag og fest

Dagsordenen byder også på bl.a. formandsberetning, økonomi, indkomne forslag og diverse personvalg. Og så afslutter vi som vanligt årsmødet med festmiddag og fest! Vores værter har arrangeret at man kan bestille frokost, årsmødemiddag – og sågar et fri-bar-armbånd – på forhånd, og søndag før årsmødet er sidste udkald!

Se også årsmødet på Facebook