Orientering om Koordinationsenhed for KV17

Kære alle,

Siden kampagneudvalget i januar ved vores Kick-off arrangement fremlagde Københavns kampagnestrategi for kandidater, kampagne frivillige og samarbejdspartnere i Hovedstaden og Borgen, har vi afholdt to workshops, en SoMe testfase samt lagt sidste hånd på budget mm.
Det er nu tid til at vende blikket ud mod vælgerne og få gang i de udadvendte aktiviteter. Derfor har kampagneudvalget i samarbejde med Anna Mee Allerslevs kampagne nedsat en koordinationsenhed, der skal varetage den praktiske omsætning af kampagnestrategien.
Koordinationsenheden består af HRV’s to næstformænd Felix Døssing og Viktor Dylander samt Anna Mee Allerslevs kampagneleder Clara Halvorsen. De tre fordeler internt opgaverne imellem sig.
Koordinationsenheden står i det daglige for opgaver der relaterer til indkøb, disponering af materialer samt planlægning af events. Opgaverne er fordelt således at Viktor i den sammenhæng står for kontakt til HRV’s ledelse, Kampagneudvalg og bydelsforeninger mens Clara i forbindelse med events, kalender mm. koordinerer kontakt til kandidater og til frivilliggrupper. Felix’ opgaver er data samt HRV’s hjemmeside. De tre kan i det daglige kontaktes på mailadressen: kv17@radikalehovedstaden.dk.

Strategiske og ledelsesmæssige anliggender samt ansøgning om midler over 1000 kr ligger fortsat i kampagneudvalgets regi.
Indenfor kort tid vil vi sende mere information ud omkring udstyr, merchandise, kalender samt budget.

Venlig hilsen

Helle Fog
Tovholder Kampagneudvalget

Dette indlæg er gemt under Foreningsnyt.