Formanden har ordet: Vejen til at løfte de svageste får et par venlige pegefingre

De seneste par dage har været gode dage for det danske civilsamfund og for udsigten til for alvor at få løftet samfundet fra bunden.

En rapport fra Center for Boligsocial Udvikling viste at man i høj kan undgå at sætte folk på gaden selvom deres sociale problemer kan synes håbløse, og midlet er enkelt: Man kan bruge en ‘social vicevært’ i udsatte boligområder. Det er en idé som er afprøvet i København helt tilbage fra 2009, og vi vidste egentlig godt at det har positiv effekt, men nu er det slået meget grundigt fast.

Samtidig med at rapporten blev lanceret, blev der indgået en ny overenskomst som viste det danske arbejdsmarked når det er bedst: Dansk Industri og CO-industri blev enige om en aftale der afsætter 200 mio. kroner til et stort uddannelsesløft. Så uden om politikerne blev parterne altså enige om at gøre noget alvorligt ved det dobbelte uddannelsesløft. Industriarbejdere med læse- og skriveproblemer skal tilbydes hjælp, ufaglærte skal løftes til faglærte, og faglærte og funktionærer skal løftes til et videregående niveau.

Et par skræddere med ild i fødderne

Det hører med til de gode historier at 200 mio. kroner – fordelt over tre år – næppe er i nærheden af at være nok penge til at klare den massive opgave med det dobbelte uddannelsesløft, og sociale viceværter kommer heller ikke alene til at afhjælpe den basale fattigdom som f.eks. kontanthjælpsloftet har skabt. På begge punkter er der ganske enkelt brug for at prioritere skattekroner anderledes.

Men i en tid hvor det ellers er meget småt med gode nyheder, er det meget opmuntrende at se civilsamfundet træde til hvor det politiske flertal på Christiansborg har valgt de helt kortsigtede besparelser. Og fælles for begge historier er at man er gået efter at styrke borgerne frem for at styrke systemet – det er hjælp til selvhjælp når det er bedst!

Og begge de gode tiltag er en tydelig pegefinger i retning af fremtiden: Et stærkt samfund bygges af stærke borgere! Vi kan ikke forvente at de lavtlønnede industriarbejdere og de almene boligforeninger skal finansiere hele løftet selv, men nu har de vist vejen, og så må vi fra politisk hold hjælpe til at smøre hjulene.

Dette indlæg er gemt under Debat.