Kandidater og indstillinger til Brønshøjkredsen

Brønshøjkredsen er blevet ledig i utide, og som vedtægterne foreskriver, skal kredsen besættes af storkredsbestyrelsen. Det sker ved det åbne møde 25. januar, og alle medlemmer har adgang, men kun medlemmerne af storkredsbestyrelsen har stemmeret.

Som vejledning og anbefaling har såvel den lokale bydelsforening som vælgerforeningens kandidatudvalg afgivet en indstilling. Storkredsbestyrelsens medlemmer vælger dog selv om de vil følge indstillingerne eller stemme anderledes.

 • Bydelsforeningen Brønshøj/Husum/Vanløse indstiller Jesper Abildgaard.
 • Kandidatudvalget indstiller Jesper Abildgaard.

Ud over Jesper Abildgaard kendes der p.t. til to andre kandidat-aspiranter: Celli Shenar og Anette Thaulow. Her nedenfor kan du se hvordan de præsenterer sig selv.

Jesper Abildgaard

Mit navn er Jesper Abildgaard. Jeg er 48 år gammel. Jeg har læst Film & Medievidenskab på Københavns Universitet. De første år efter universitet, var jeg ansat hos STV og lavede børnefjernsyn for TV2.  Siden 2001 har jeg været selvstændig. Jeg har haft et lille produktionsselskab, der først i en årrække lavede reklamer. Siden har det hovedsagligt været ”kommunikation med levende billeder” for en lang række af landet største firmaer og organisationer. I form af præsentationsfilm, internkommunikation, eksternkommunikation, undervisningsfilm osv.

Jeg er opvokset i ”Bjarne Reuter land”. Gået på Brønshøj Skole, spillet fodbold i den lokale klub FIX, været FDF’er i K26. Hvor jeg som en del af tambourkorpset, stolt trampede villavejene tynde med min trompet i hånden.  Som ung var jeg meget aktiv i det frivillige arbejde i FDF. Hvor jeg en årrække var leder for de børn der var i K26.

Brønshøj-Husum-Vanløse er den trygge baggrundskulisse for min barndom og ungdom, og  som jeg følte, jeg kendte som min egen bukselomme. Men selvom jeg ikke har boet i bydelen de sidste 20 år (Jeg bor på Vesterbro), kommer jeg der jævnligt og besøger familie og venner. På overfladen ligner kulissen sig selv – selvom meget sikkert er ændret.

Politik

Jeg har været medlem af det Radikale Venstre siden 2007. Dengang som nu var det især den populistiske misinformation, der fik mig til at føle at jeg måtte gøre mere end bare afgive min stemme.  De højre-populistiske  drejninger der er i Europa, hvor kandidater går ud og tager patent på at de repræsenterer ”folket”, er efter min overbevisning uhyre farlige. De repræsenterer nogle dele af ”folket”, men de repræsenterer ikke mig. Og jeg er også ”folket.”

Under dække af at ville skabe sammenhængskraft, polariserer de befolkningerne. De har sjældent samlede løsninger, men udmærker sig ved at pege på alle ”hullerne i osten”.  Hele den nuværende diskussion om ”Eliten & folket” er en forvrøvlet fortælling, som desværre i medierne får lov blive den gængse fortælling. Ved enten at gå ind og forsvare ”eliten” eller ”folket”, går man ind i en fortælling, hvis præmis er forkert. Ingen har stillet spørgsmålet: Hvem er ”eliten” eller ”folket”.

Det sidste er nemt, for det er os alle sammen, men hvem ”eliten” er, er straks mere kompliceret.  Uden at jeg her vil gå i nærmere analyse, andet end at påpege at dem der peger fingre  af eliten, rent faktisk selv er eliten. I bedste fald er det udtryk for en meningsforskel, i værste fald for propaganda.

I forlængelse af det er det faktisk min ønske at genskabe et samhørighedsforhold i befolkningen. Og måske mest af alt et samhørighedsforhold mellem befolkningen og politikkerne. På forskellige måder reaktivere trangen til at engagere sig i politik lokalt eller nationalt. At vi som borgere tager ansvar for os selv, for vores nærmiljø, vores lokalsamfund og i sidste ende vores land. At vi i det Radikale Venstre gør en dyd ud af at favne alle fra ”Husmand til Akademiker”.

Udlændingedebatten har fyldt så meget i den politiske debat, at det efter min overbevisning har blokeret for en reel debat om alle de andre problemer vi som samfund står overfor. Derfor er det min ønske og mit håb, at det Radikale Venstre vil gentænke dette område på en helt ny og offensiv måde, som med humanistiske og demokratiske grundværdier imødekommer store dele af befolkningen.

Celli Shenar

Vores allerede fantastiske land er opbygget på solidaritet og omtanke for mennesker og miljø. Det vi i dag har opnået, kan vi være stolte af – og også med god grund. Men det har ikke været uden kamp at skabe det. Vi bliver derfor fortsat nødt til at kæmpe for at bevare og gerne forbedre det. Det gør vi absolut bedst igennem Radikale Venstres politik. Men hvilken retning skal vi i?

Et afgørende element for det fremtidige gode velfærd og miljø er, at vi evner at at tænke fremad. Vi ved med sikkerhed, at fremtiden skaber forandringer og på mange fronter. For at netop sikre vores velfærdsmodel fremadrettet, bliver vores mål også at kunne finansiere vores politik.

Vi må derfor både have fokus på velfærden, men ikke mindst det erhvervsmæssige klima og de nye fremtidige vilkår og muligheder, der byder sig. Vi må politisk set sørge for, at det er muligt for erhvervslivet at tilpasse sig deres udfordringer. Erhvervslivets behov er ikke kun en lav skattesats m.m. – men i lige så høj grad ”mennesker”. Kun med en høj trivsel i befolkningen og igennem uddannelse sørger vi for at også at komme fremtiden i møde på den front. Vores politik rammer plet – når løsningerne passer til udfordringerne. Det er netop det vi står for, og det jeg ønsker at repræsentere.

Jeg er 42 år og har 3 børn – er fra Nørrebro, men bosiddende på Frederiksberg. Jeg har en far fra Israel og en mor fra Tyskland. Er selv født i København. De sidste 12 år har jeg været selvstændig. Primært med online marketing. I fritiden er jeg aktiv og holder meget af udelivet – specielt fodbold, løb, vandreture og lange ture på cyklen gør mig glad.

 • ­2016-  Radikale Venstre kommunalvalgskandidat: 2017
 • 2016-  Medlem af Radikale Venstre
 • 2015 -2016  Domsmand ved Retten på Frederiksberg
 • 2014 -2016  Folkeskolernes repræsentant på Frederiksberg: Frederiksbergs Integrationsråd
 • 2014 -2016  Hovedbestyrelses / Forretningsudvalg: Skole & Forældre
 • 2012 -2016  Instruktør: Skole & Forældre
 • 2012 -2016  Skolebestyrelsen: Skolen v. Bülowsvej
 • 2004 -2016  Selvstændig : LinkMedia
 • 2002 -2004  Cand.merc. aef
 • 1999 -2002  Civiløkonom

Anette Thaulow

 • Lokaludvalgsmedlem Radikale Brønshøj-Husum
 • Medlem af Bestyrelsen Brønshøj-Husum Vanløse
 • Medlem af Storkredsbestyrelsen Radikale Hovedstaden

Jeg er en person, der brænder for politik og for at politik skal handle om mennesker. Derfor er Radikale Venstre mit parti og min passion.

Igennem de seneste 10 år har politik primært handlet om økonomi, og hvordan vi kan tilpasse mennesker den finansielle situation i Danmark. Således er økonomi omdrejningspunktet for vores handlinger. Vi har glemt at se på konsekvenser af vores økonomiske handlinger og derfor mener jeg at kunne bidrage til at få Radikale Venstre tilbage til sporet og få fokus på mennesker og politisk handling, der skaber værdi på bundlinien. Med dette mener jeg, at handle og skabe politiske resultater til fordel for de svageste i samfundet, og hjælpe dem tilbage til en værdig tilværelse, hvor de kan yde en indsats for at skabe mening i livet. Alle, der kan bidrage, skal bidrage. Ja, men hvad hvis lovgivningen forhindrer mennesker, i at forfølge deres drømme og ønsker? Studerende mærker loftet, i begrænsning af deres frihed i at søge ind på deres ønske studie, kontanthjælpsmodtagere oplever begrænsninger i at komme ud på arbejdsmarkedet, fordi lovgivningen arbejder imod arbejde på nedsat tid og fordi alle muligheder skal afprøves. I mellemtiden mister vi mange på arbejdsmarkedet, og det er dyrt for samfundet. Vi skal investere i flere socialøkonomiske virksomheder, der kan rumme syge, nedslidte og socialt udsatte, så de kan arbejde i et omfang, der passer til deres udfordringer. Vi skal rumme de dygtige elever og tilbyde dem bedre udviklingsbetingelser, og mentorforløb i folkeskoler, hvor de kan bidrage til at udvikle skolers undervisning, så de også kan rumme og udvikle de svageste elever.  Jeg går ind for skoler med to lærere i alle klasser i hvert spor, for derved at skabe bedre indlæringsrammer for både de stærke og svage elever. Det fungerer i mange folkeskoler, hvor klasser er inddelt efter fagligt niveau. Det kræver investering i flere folkeskolelærere og pædagoger. Vi skal se på samfundet som en helhed fordi sammen er vi stærke.

Hvis jeg bliver valgt som kandidat til Folketinget for Radikale Venstre vil jeg skabe muligheder for at mennesker kan forfølge deres drømme og mål, og sikre de rette betingelser for, at vi kan støtte op om kvaliteten i uddannelser, fremme forskning inden for sundhed og miljø og fokusere på renere miljø i storbyer ved begrænset trafik i centrum af byerne og mere offentlig transport. Jeg ønsker et Danmark, der binder de stærke og de svagere borgere sammen om ambitionen, at skabe frihed, valgmuligheder og drømme. Jeg vil bidrage til at skabe muligheder for det enkelte individ og retten til at opretholde et værdigt liv, hvor hver enkelt kan bidrage til samfundet med det man kan og vil, uden at en sagsbehandler skal bruge en paragraf som hindring i at nå dette mål.

Kommunerne skal overholde deres pligt, sikre borgernes rettigheder og støtte op om mennesker, frem for at nedbryde, og det er tid til at kigge lovgivning efter i sømmene på kontanthjælpsområdet. Den offentlige sektor skal skabe resultater ud fra klare målsætninger. Mennesker i centrum og med hånden på økonomien, og fokus på sund fornuft, bæredygtighed og social fremdrift.

EU skal demokratiseres og EU borgeres retssikkerhed skal skærpes. EU skal dæmme op for sort arbejde og illegal arbejdskraft og social dumping. Vi skal sikre mindsteløn i alle lande under EU’s fane og belønne virksomheder, der ansætter, fastholder medarbejdere frem for at opsige og skabe ledighed. EU skal værne om virksomheder og iværksættere ved at oprette flere mentorløsninger på tværs af nationale grænser. Vi skal sikre fri bevægelighed i EU, og samtidigt sikre Danmarks sociale status i topligaen. Danmark skal ikke gå på kompromis med sociale og menneskelige værdier til fordel for stordrift og besparelser. Vi skal bringe individet i centrum og skabe menneskelig frihed med ansvar for eget liv og retten til selv at bestemme sin tilværelse.

Mennesket i centrum!

Sammen er vi stærke.