Investeringer i fremtiden, flere i job, ansvarlig integration og fokus på byens børn

Tidlig indsats på børneområdet, jobskabelse og planlægning for fremtiden er grundstenene i det nyligt indgåede budgetforlig for hovedstadens budget for 2017. Ansvarligt og fremtidssikret, udtaler den Radikale gruppe på Rådhuset, der dog gerne havde set flere hænder på børneområdet. Her kan du læse pressemeddelelsen og kommentarer fra vores folkevalgte på Københavns Rådhus.

Samtlige partier i Københavns Borgerrepræsentation indgik tirsdag eftermiddag aftale om byens økonomi for 2017. Det er et budget i fællesskabets tegn – der er bl.a. penge til renovering af byens folkeskoler, første finansiering til to nye svømmehaller, en indsats for udsatte børn og byens allerfattigste, penge til flere boliger bl.a. til unge – samt en lettelse af en række afgifter for byens erhvervsdrivende.

København er en by, der vokser. Hver måned kommer omkring 1.000 nye borgere til byen. Det betyder, at der er pres på – pres på folkeskoler, pasning og ældreomsorg, og pres på veje, cykelstier og bygninger. Det er en kæmpe opgave at sikre, at byen udvikler sig og bliver ved med at kunne rumme alle københavnere, nye som gamle.

Partierne bag næste års budget for København strækker sig fra Liberal Alliance til Enhedslisten i en sjældent bred aftale, der samler alle partier og løsgængere i BR. Aftalen fortsætter den ambitiøse plan om at få alle kommunens 70 folkeskoler moderniseret og sikre, at børnene har de bedst mulige rammer.

41 skoler er allerede helhedsrenoveret, og næste år er der afsat hele 798 millioner til at gå gang med yderligere 10 skoler: Holbergskolen, Lundehusskolen, Tingbjerg Skole, Bavnehøj Skole, Strandvejsskolen, Skolen på Amagerbro, Hanssted Skole, Nyboder Skole, Guldberg Skole og Strandparkskolen står alle for tur. Desuden er der givet penge til mindre renoveringer på yderligere tre skoler. Samtidig gives der penge til, at Hyltebjerg Skole rives ned og der bygges en helt ny skole, som lægges sammen med Vanløse Skole til én syvsporet madskole. Der er også givet penge til at planlægge en ny skole i Kødbyen.

Byens budget for næste år indeholder en række indsatser for børn i udsatte familier, herunder flere pædagoger i børnehaver i udsatte kvarterer og penge til at styrke den tidlige indsats, så børn i udsatte familier kommer i dagtilbud og bliver stimuleret motorisk, socialt og sprogligt. Endvidere er der afsat penge til at støtte byens allerfattigste – førtidspensionister, modtagere af kontanthjælp og integrationsydelse – med udgifter, som de ikke selv har råd til, fx tandlæge og nye sko.

Der afsættes også penge til 500 nye almene ungdomsboliger, således at der i løbet af de kommende år vil være i alt 6.000 nybyggede ungdomsboliger i København. Samtidig sættes der penge af til at bygge erstatningsboliger for de almene boliger, som Københavns flygtninge flytter ind i.

Der er også givet penge til at forgrønne byen og få ryddet op: Der afsættes i en genopretningspulje på i alt 140,2 mio. kr. til veje og cykelstier på bl.a. Vesterbrogade, Amager Boulevard og Utterslevvej. Samtidig sættes der penge af til udvidelse af Dybbølsbro og bedre forhold for cyklister, bl.a. i Vendersgade og i Tingbjerg.

De kommende to år bliver der gjort en større indsats for at samle skodder og glasskår, ligesom der bliver givet 21 mio. kr. over fire år til at få flere cykelparkeringspladser bl.a. ved stationer samt penge til at indsamle forladte cykler. Dertil bliver der afsat tre mio. kr. om året i fire år til at udvide åbningstider og rengøring af offentlige toiletter, og penge til træer og til blomster i rabatten ved byens større veje.

Idræt og fritidsliv får også en tiltrængt saltvandsindsprøjtning. Der er afsat 60 mio. kr. til at købe en grund på Papirøen til en ny spektakulær svømmehal samt penge til at planlægge en ny svømmehal i Ørestad. Der gives penge til en skøjtebane i Enghaveparken. Også gebyret for idrætsforeninger på 150 kr. pr. voksenmedlem forsvinder.

Endelig fastholdes lettelsen i gebyrer for erhvervsdrivende, da gebyr for bl.a. udeservering, vareudstilling og stader bortfalder.

”Jeg er glad for, at vi er ambitiøse med væksten, der skal markant op i København. Samtidig giver vi de 5.000 ledige akademikere en ekstra hånd og går helt nye veje i kampen for at hjælpe de udsatte arbejdsløse borgere i Mjølnerparken. Jeg er også utrolig glad for, at det lykkedes at få over 80 mio. kr. til en god og hurtig integration og inklusion af vores nye flygtninge”, udtaler Beskæftigelses- ogintegrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

”Med det her budgetforlig tager vi på mange måder godt ansvar for byens videre udvikling, økonomien og den store befolkningstilvækst. Vi havde gerne set, at der blev afsat midler til flere lærere på byens skoler og ikke blot til skolernes mursten, men det ville flertallet desværre ikke. Det er stadig en god aftale for byens børn, og det er nu engang børnene, der er det vigtigste element i byens fremtid. Jeg er også glad for, at budgettet gør København grønnere, blandt andet med 4 mio. kr. til flere partnerskabstræer, som københavnerne har taget til sig i stor stil” udtaler gruppeformand Tommy Petersen.

”Med budget 2017 binder vi byen bedre sammen. Det har været et radikalt ønske at få en bedre busforbindelse til Margretheholmen og Refshaleøen. Det får vi nu. Det betyder rigtigt meget, at hverdagen fungerer, og at vores kollektive trafik og anlæg understøtter Københavnernes hverdag. Derfor er jeg også rigtigt glad for, at vi i år finder penge til at sikre bedre cyklefremkommelighed og mere cykelparkering, samt sikrer flere skoleveje for de yngste københavnerne. Endelig er det ansvarligt, at vi finder finansiering til energieffektivisering og understøtter Københavns 2025 Klimaplan”, udtaler teknik- og miljøordfører og budgetordfører Mette Annelie Rasmussen.

”I København skal vi have langt bedre idrætsfaciliteter, og derfor er jeg rigtig glad for, at vi med Budget 2017 indfrier nogle tydelige Radikale mærkesager på idrætsområdet. Jeg glæder mig først og fremmest over, at det er lykkes os at få fjernet det altødelæggende gebyr for brug af idrætsfaciliteter for vores voksenforeninger, ligesom det er en radikal hjertesag, at vi sikrer nye svømmefaciliteter på Papirøen og i Ørestad. At vi nu også endelig får renoveret Ryparkens Idrætsanlæg og Svanemøllehallen på Østerbro, får flere kunstgræsbaner, sikrer en foreningspakke og en fortsættelse af de sociale partnerskaber og sikrer, at ’Håndbolden Tilbage Til København’ kan fortsætte indsatsen i vores klubber og skoler hen imod VM i 2019 i Danmark, er fantastisk”, udtaler idrætsordfører Michael Gatten.

”Med Budget 2017 sættes der penge af til flere festivaler og events i København, og det er jeg glad for. Festivaler og events er med til at gøre København til en attraktiv storby, både for os der bor her og for besøgende”, udtaler kulturordfører Andreas Pourkamali.

”Det er godt, at vi med budgettet fortsætter det helt nødvendige arbejde med at helhedsrenovere skolerne i København. Mange af skolerne er nedslidte og har et stort behov for at blive renoveret. Med aftalen sætter vi 800 mio. kr. af til at helhedsrenovere 10 skoler, nemlig Holbergskolen, Lundehusskolen, Tingbjerg Skole, Bavnehøj skole, Strandvejsskolen, Skolen på Amagerbro, Hanssted Skole, Nyboder Skole, Guldberg Skole og Strandparksskolen. Samtidig har vi aftalt at etablere en ny, tresporet skole i Kødbyen, hvor Gasværksvejens Skole på sigt flyttes til ” udtaler børne- og ungdomsordfører Henrik Nord.

”Jeg glæder mig især over, at vi sætter målrettet ind for at løfte udsatte børns skolegang. Der er en gruppe af udsatte børn, som har problemer med højt skolefravær og lave karakterer. Med budgetaftalen sikrer vi både, at forældrene uddannes til at støtte børnene bedre i deres skolegang, og at der knyttes skolefraværskonsulenter til de skoler med mest skolefravær” udtaler socialordfører Mia Nyegaard.

Jeg glæder mig over, at vi med aftalen investerer i at gøre København en endnu mere familie- og børnevenlig by, og så er det rigtig godt, at vi fortsætter med videre implementering af sundhedsaftalen, som bidrager til at sikre, at borgere og patienter modtager en sammenhængende sundhedsindsats af høj kvalitet” udtaler Sundhed- og omsorgsordfører Ikram Sarwar.

Blandt elementerne i aftalen er:

 Der afsættes i alt 798,7 mio. kr. over fire år til helhedsrenovering af i alt 10 folkeskoler, samt 23,5 mio. til renovering af yderligere tre skoler

 Der afsættes i alt 260,5 mio. kr. over fire år til nedrivning og genopbygning af Hyltebjerg Skole, som skal lægges sammen med Vanløse Skole med ét ekstra spor, madskole og tandlægeklinik

 Der afsættes 30,3 mio. kr. om året i fire år til bedre normeringer i børnehaver med udsatte børn

 Der afsættes 2 mio. kr. om året i fire år til at sikre, at børn i udsatte områder kommer i dagtilbud

 Der afsættes 5,5 mio. kr. om året i fire år til at give førtidspensionister, kontanthjælpsmodtagere og borgere på integrationsydelse støtte til uforudsete udgifter, fx sko, tandlæge mv.

 Der afsættes 81,9 mio. kr. over fire år til grundkapital til almene ungdomsboliger

 Samt 18,1 mio. kr. til nye almene boliger til erstatning for de boliger, der optages af Københavns flygtninge

 Der afsættes 2 x 5 mio. kr. til ekstra renhold, bl.a. til at fjerne skod og glasskår

 Der afsættes i alt 21,3 mio. kr. til ny cykelparkering samt 0,8 mio. kr. om året i fire år til oprydning

 Der afsættes ca. 12 mio. kr. over to år til en særlig beskæftigelsesindsats i Mjølnerparken

 Der afsættes 60,1 mio. kr. til grundkøb og planlægning af svømmebad på Papirøen

 Der afsættes 10,4 mio. kr. over tre år til en skøjtebane i Enghaveparken

 Der afsættes i alt 80 mio. kr. over fire år til at friholde erhvervsdrivende for gebyrer, herunder for udeservering

 Der afsættes 450 mio. kr. til at investerer i nye, smartere velfærdsløsninger og arbejdsgange