Formanden har ordet: Status på landsmøderesolutioner

Til det nyligt overståede landsmøde havde Hovedstadens Radikale som vælgerforening stillet 13 forslag til landsmøderesolutioner. Alle de resolutioner som blev vedtaget på landsmødet, kan nu ses her, og blandt dem er hele 12 ud af de 13 forslag.

Halvdelen af forslagene blev dog vedtaget i ændret form. Kun resolutionsforslaget “Nedbring det danske kødforbrug” blev helt og holdent stemt ned – det var åbenbart for skrap kost til at selv ændringsforslag kunne få det til at glide ned.

Seks forslag blev vedtaget i helt uændret form, altså med den formulering som Hovedstadens Radikale foreslog:

 • Folkekirken skal underlægges Rigsrevisionen
 • Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol
 • Inkorporering af internationale menneskerettighedskonventioner
 • Styrk investeringer i grøn transport
 • Mere natur med fri og lige adgang i Danmark
 • Ligestilling af mødres og fædres ret til barsel

Fire af dem stadfæstede blot resolutioner som tidligere er blevet vedtaget på landsmødet. I den grad der blev formuleret ny politik, var der tale om resolutionerne om Rigsrevisionens adgang til at revidere Folkekirkens årlige forbrug af ca. 8 milliarder kroner(!) og den klare målsætning om at en tredjedel af Danmark skal være natur med fri og lige adgang i 2040.

Ny harmoni mellem bagland og folketingsgruppe

Fire andre forslag blev vedtaget i en let ændret form som pillede det allermest kontroversielle ud af forslagene:

 • Styrk Folketinget over for regeringen
 • Radikale Venstre vil arbejde for anerkendelse af Vestsahara (vedtaget som: “Folkeafstemning i Vestsahara”)
 • Kriminaliser uagtsom voldtægt (vedtaget som: “Gør seksuel handling uden samtykke kriminelt”)
 • Legalisering af cannabis (vedtaget som: “Legaliser cannabis i en 3-årig prøveperiode i Danmark”)

Blandt de fire er det nok særligt værd at bemærke at cannabis-resolutionen, trods sin lidt forsigtige form, nu efter en hel del års diskussion bringer folketingsgruppens politiske linje på linje med baglandets linje – som følge af en opsigtsvækkende holdningsændring tidligere på måneden.

Hvad angår den ændrede formulering af resolutionen om uagtsom voldtægt (eller sex uden samtykke), er det nok uklart hvad forskellen kommer til at betyde hvis det nogensinde bliver til lov. Set herfra betyder det nok primært at det kommer til at blive lettere at gøre nar ad forslaget i den offentlige debat.

Og så det lidt mere ligegyldige

Endelig blev to af forslagene vedtaget i udvandede former som har svært ved at bestå ikke-testen:

 • De store hospitaler på skinnenettet (vedtaget som “Effektiv offentlig transport til de store hospitaler”)
 • Ophavsretsreglerne skal styrke innovation og opfindsomhed

Hovedstadens Radikale havde tilladt sig at foreslå en politisk målsætning om at koble de store hospitaler, som i dag er sorte pletter på den offentlige trafik, på skinnenettet og dermed for alvor give dem et kollektivt løft – men det blev i stedet til en ligegyldig formulering om “effektiv offentlig trafikbetjening af høj kvalitet”. Tilsvarende udvandet blev forslaget om at begrænse ophavsrettigheder til værk-skaberne selv, og ikke til efterkommere og opkøbere – den formulering blev ganske enkelt taget ud af resolutionen.

Alt i alt et lidt stille år

På resolutionsfronten blev året alt i alt et lidt stille år, hvor der ikke blev vedtaget meget kontroversielle nye sager. Mest opsigtsvækkende er nok den nyfundne interne harmoni omkring cannabis-politikken, og uden for radikale rækker vil det nok også vække opmærksomhed at Radikale Venstre rent faktisk ønsker at hjælpe mennesker i nød og vil modtage flere (kvote)flygtninge end vi gør nu.

Et bud på en vedtagen resolution som kan skabe mere intern debat i de kommende år er resolutionen “Genindfør selvstyret og medbestemmelsen på universiteterne”. Den blev usædvanligt nok blev vedtaget sammen med forslaget “Fri forskning og medbestemmelse på universiteterne” – som ellers tydeligvis var et forsøg på at udvande forslaget, altså hvad man plejer at kalde en afværgeresolution. Hvad angår medarbejderdemokratiet på universiteterne, er landsmødet altså nu officielt uenigt med den demokratiafviklende linje som både folketingsgruppen og hovedbestyrelsen de seneste år har lagt – og som i sig selv er imod partiets traditionelle politik på området.