Det er nu vi skal investere i fremtiden! Budgetordførertale af Mette Annelie Rasmussen

Radikal budgetordførertale holdt ved førstebehandling af Budget 2017 i Københavns Borgerrepræsentation (det talte ord gælder).

Så er det igen blevet tid til at forhandle om byens budget. Det er en vigtig opgave, vi står med, og københavnerne har med rette store forventninger til os. Forventninger til, at vi både sikrer den basale velfærd, som gør, at københavnerne har en god og tryg hverdag – men også forventninger til, at vi tør at være ambitiøse og udvikle byen.

Vi har på mange måder en rigtig god by, og det skal vi være glade for. Og vi skal huske, at det er i de gode tider, vi har de bedste muligheder for at investere i fremtiden. Det er nu, vi skal sørge for, at København også om 5,10, 50 år er en by, hvor mennesker gerne vil bo.

For Radikale Venstre er nøgleordet i udviklingen af København – bæredygtighed. København skal være et forbillede på en bæredygtig by – socialt, økonomisk og miljømæssigt.

Børn

Igen i år har Radikale Venstre som prioritet at investere i vores børn og unge i byen, så de får de bedste forudsætninger for dels at leve det gode børne og ungeliv, og dels for at skabe sig det liv, de ønsker. Det handler i høj grad om tidlige indsatser; en god start varer hele livet, og vi vil hjælpe der, hvor behovet er størst, men også hjælpe bredt, for eksempel ved at have kvalificerede pædagoger og lærere omkring børnene i de vigtige år, hvor de er i byens daginstitutioner og skoler.

Vi ved alle sammen, at daginstitutionerne og skolerne spiller en stor rolle for, hvordan børnene trives – og hvor robuste, livskompetente og fagligt dygtige, de senere bliver. Her er kvalificerede medarbejdere vigtige. Ligeledes er antallet af medarbejdere. Og for Radikale Venstre er der stadig et stykke at gå, før vi er nået op på et tilstrækkeligt niveau.

Det er vores ønske, at vi igen i år prioriterer flere hænder i både daginstitutionerne og på skolerne. Vi ved, at kvalificeret voksenkontakt er afgørende for at bryde den negative sociale arv, og vi ved, at flere kvalificerede lærere højner karakterresultaterne i folkeskolen. Her skal vi være ambitiøse, for vi skal sikre, at flere unge kommer i gang med en ungdomsuddannelse.

Vi siger dermed også, at vi ikke kun skal tale mursten, når vi taler daginstitutioner og skoler. Mursten og bygninger ER vigtige – og vi vil gerne være med til at udvise rettidig omhu. Det må bare ikke være på bekostning af det, der foregår mellem murstenene: Fine bygninger uden tilstrækkelige læringskapaciteter må ikke blive fortællingen om København.

Beskæftigelse og vækst

En bæredygtig by er også en by i vækst og en by, hvor dem, der kan arbejde, er i arbejde. Heldigvis er vi allerede inde i en positiv udvikling, men der er behov for, at vi er endnu mere ambitiøse, når det handler om at skabe jobs, skabe muligheder for flere til at ændre deres egen situation.

Vi vil have en stærkere indsats over for ledige akademikere. Vi vil gøre det lettere at springe ud som iværksætter, vi skal understøtte modet og stimulere lysten til at starte noget nyt. Samtidig skal vi have langt flere akademikere ud i små og mellemstore virksomheder, hvor de kan bidrage til at skabe vækst og udvikling.

Vi skal også blive ved med at styrke nogle af de erhvervsområder, hvor København har et stort potentiale. Det er for eksempel i de kreative brancher. Vi vil bygge videre på det stærke offentligt-private partnerskab, der er skabt omkring fintech – så Københavns Kommune fortsat kan udbygge sin position inden for en hastigt voksende global industri. Også vil vi styrke indsatsen for at tiltrække globale firmaers nordiske eller globale hovedkvarterer til København, som kan medføre yderligere vækst, investeringer, flere jobs og mere mangfoldighed i byen. Det bliver vi jo rigere og klogere af.

Medborgerskab

Med en bæredygtig by forstår vi også en by, hvor borgerne deltager aktivt i byens liv og tager ansvar for, hvordan byen tager sig ud. Vi skal styrke medborgerskabet i København, så vi får flere til at forstå, at det er godt at tage ansvaret for fælleskabet og deltage i vores demokrati. Det bliver vi alle stærkere af.

Vi skal gå stærkt og målrettet imod de kræfter, som ikke respekterer demokratiet. Trods det, at verden udenfor denne sommer har været voldsom, blodig og tragisk i anslag på demokratiet, er København overordnet set blevet mere tryg at bo i.

Der er dog stadig, og desværre, behov for en indsats mod anti-demokratiske kræfter og radikalisering. Antallet af bekymringshenvendelser er stigende, og de handler både om religiøse radikaliserede og højreradikale grupper. Derfor er vi meget optagede af at fortsætte den stærke og målrettede indsats mod radikalisering. Her skal vi arbejde benhårdt og gøre det, vi ved virker, for at udvikle en tryg by.

Byudvikling og infrastruktur

Vi har heldigvis en by, som fungerer som inspirationskilde for byplanlæggere fra stort set hele verden. København er en god by at bo i, fordi her både er alle storbyens fristelser og samtidig grønne områder, kort til vandet, god infrastruktur, gode cykelforhold og så videre.

At København er et forbillede for andre byer, er ikke kommet af sig selv, men af at vi har investeret i løsninger, som lever op til moderne menneskers behov i en storby. For os er det vigtigt, at byen udvikler sig forskelligt. At vi her fra Rådhuset giver mulighed for, at der udvikles særegne kvarterer. Hvad der understøtter byliv på Vesterbro, er måske ikke det samme på Østerbro, Teglholmen, eller Nørrebro.

Så når vi ønsker at skabe bedre rum for byliv og handel, må vi begynder med at tage udgangspunkt i det liv, der allerede er, i samarbejde med borgerne. Det gælder også, når vi klima- og skybrudssikrer byen – her er vi også fortalere for lokale løsninger, der giver de bedste muligheder for byliv og lever op til de målsætninger, vi selv har sat os eksempelvis i Fællesskab København.

Der er dog visse elementer, der synes at være universelle. Det er i hvert fald således, at københavnerne er glade for bynatur og gerne vil have mere af det i byen. Det synes vi er en god ide, ikke kun fordi det giver livskvalitet, det har også en økonomisk, klimamæssig og sundhedsmæssig værdi.

Ligeledes er vi optaget af at styrke vores fælles infrastruktur, sikre skoleveje og den kollektive transport, således at vi københavnere og vores gæster, ud over cyklen og bilen, faktisk har et alternativ, når vi skal rundt i alle dele af byen.

I Radikale Venstre går vi til de kommende forhandlinger med arbejdstøjet på. Vi ønsker at tage medansvar for, at understøtte at København udvikler til at blive en endnu mere bæredygtig og mangfoldig by i vækst. Vi ser frem til forhandlingerne.

Tak.

Dette indlæg er gemt under Debat.