Nekrolog: Boye Haure (1961-2016)

I sidste uge døde et mangeårigt markant medlem af vælgerforeningen i utide. Boye Haure nåede at optræde med utallige tillidshverv og i utallige sammenhænge i partiet, men det var desværre de færreste af os der nåede at tage den afsked med ham som vi ville have ønsket.

Som uddannet økonom fra Københavns Universitet var hans interesse for nationaløkonomien en selvfølge. I sin natur er det en abstrakt disciplin, men for Boye var det langt fra abstrakt hvad der lå bag tallene – og man skulle ikke kende ham længe for at vide at det var menneskene bag tallene der var den reelle interesse. Af samme grund var han altid generøs med at dele ud af egne menneskelige erfaringer, gode såvel som dårlige, og han var altid åben om sin egen skrøbelige psyke og den sygdom som gav ham lidelser til det sidste.

Han præsenterede sig ved selskabelige lejligheder altid som nationaløkonom, men aldrig for at opbygge et skjold af autoritet – snarere som en invitation til at kunne dele ud af sin viden. Aldrig patroniserende og altid med tid til at forklare ikke-fagfolk hvornår hans faglighed bød ham at være enig eller uenig i deres synspunkter. Han tog sig den tid det tog.

Der var derfor også mange radikale mødedirigenter der havde deres hyr med ham, og som sågar ofte måtte indskærpe særligt over for ham at indlæg skulle holdes korte. Ikke fordi han ville kværulere eller obstruere; han havde bare så meget han gerne ville sige.

For alt for få år siden fejrede han i ydmyge selskabslokaler i sin boligforening at han gik ind i sit 50. år. Selvom det kunne forvirre enkelte at det således var en 49-årsdag der var indkaldt til fejring af, lagde det nu ikke en dæmper på  lysten til at bruge ord i den store og brede forsamling der mødte frem. Ministre, tidligere og siddende formænd for partiet, naboer, menige medlemmer og kloge folk fra udlandet: Alle var kommet for at fejre Boye på den skæve dag, og alle blev modtaget med samme imødekommenhed. Der var for ham ikke forskel på Margrethe Vestager og Jørgen fra hjørnet.

I sit engagement i sagen for at sikre bedre vilkår for mennesker med psykiske lidelser var han i en lang periode skribent og en kortere overgang formand for Bladet Outsideren – en magasin, der giver en stemme til mennesker, der har haft en mere bumlet vej gennem livet end hovedparten af den danske befolkning. Nu er han stødt på sit sidste bump på vejen, og Radikale Venstre er blevet en ener fattigere.

NB – Familien har ikke udtrykt ønske om en offentlig begravelse eller bisættelse.

Dette indlæg er gemt under Foreningsnyt.