Danmarks første velkomsthus for flygtninge takket være Radikale Venstre

I København ønsker vi at gå nye veje. Derfor er Danmarks første velkomsthus for flygtninge er netop åbnet. Velkomsthuset ligger i stueetagen på Ottiliavej i Valby, hvor Københavns nye flygtninge bliver midlertidigt indkvarteret, inden de skal ud i boliger i hele byen. Tanken med velkomsthuset er, at give plads og rum til at frivillige og lokale kan lave aktiviteter for de nye flygtninge, for på den måde at styrke deres tilknytning til samfundet.

Velkomsthuset får titlen ’Welcome House’, og der er allerede gjort klar til at drive café, cykelværksted, syværksted, genbrugsbutik, jobværksted og meget andet. Huset kommer til at have åbent hver eftermiddag og aften i hverdagene og i dagtimerne på lørdage. Der er ansat tre aktivitetsguider, der blandt andet står for at koordinere de mange frivilliges indsats.

”Som kommune gør vi en kæmpe indsats for at hjælpe flygtningene i job, men de frivilliges engagement er nøglen til ægte integration. Som ny i et fremmed land har man ikke kun brug for en sagsbehandler, men at blive en del af fællesskabet. Derfor er jeg rigtig glad for, at vi har fået etableret et mødested, hvor flygtningene bliver taget så godt imod og hjulpet af lokale borgere allerede fra deres første dag,” siger beskæftigelse- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev,

Velkomsthuset er også støttet af Tuborg Fondet, som har lagt vægt på at velkomsthuset formår at bruge civilsamfundet i integrationen.

Civilsamfundet og de frivilligt drevne organisationer kommer til at spille en afgørende rolle for en succesfuld integration af flygtninge i de kommende år. Tuborgfondet støtter initiativer, der kommer mange til gode og samtidig gør en indsats for at flere bliver en del af fællesskabet. Det er Welcome House et virkelig godt eksempel på,”  siger Anne-Marie Skov, direktør i Tuborg Fondet, der glæder sig over, at mange forskellige typer frivillige har mulighed for at arbejde sammen under samme tag.

Ideen til velkomsthuset stammer oprindelig fra Canada, hvor man har stor erfaring med at tage imod og integrere flygtninge i samfundet. Alle der har lyst til at blive en del af det nye velkomsthus som frivillig kan se mere på: velkommenkbh.dk