Radikale sikrer historisk træpolitik i København

Radikale Venstre har fået vedtaget en historisk træpolitik for Hovedstadens træer, hvor mængden af bevaringsværdige træer nu udvides, og hvor de fleste fældninger nu skal til politisk godkendelse.

Målet er at skabe en endnu grønnere by, hvor borgerne har lyst til at komme ud af deres lejligheder og ud i byrummet. Træpolitiken er blevet til efter, at Radikale Venstre fremsatte forslaget i Borgerrepræsentationen og for at forsøge at standse, hvad Gruppeformand, Tommy Petersen kalder, “en kortsynet byudvikling på bekostning af byens træer”.

– Vi har skabt grøn historie i København. Vi har skabt et politisk værktøj til at sætte foden ned og bevare de store flotte gamle træer i byen og sikre, at der kommer flere træer. Det kunne man ikke rigtig før i tiden, så det er nye grønne tider, siger Tommy Petersen, der er Gruppeformand for Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation.

Træpolitikken indeholder fem overordnede principper:

  1. Eksisterende træer i København skal som hovedregel bevares.
  2. Særligt værdifulde træer i København skal udpeges og bevares.
  3. Der skal plantes flere træer i København.
  4. Der skal sikres gode vækstvilkår for både nye og eksisterende træer i København.
  5. Der skal sikres et varieret artsvalg.

Den nye træpolitik skal gøre København grønnere og sikre, at det bliver sværere at fælde gamle træer til fordel for nye byggerier.

Københavns træer har længe været nedprioriteret, lyder det fra Tommy Petersen. “Bare for et år siden så vi nærmest på ugebasis, at der blev fældet store, gamle træer i byen. At vi nu står med en træpolitik er ikke mindst en cadeau til borgergruppen Red Byens Træer og Danmarks Naturfredningsforening, der har været med til at gøre politikerne opmærksom på, at byen mistede for mange gamle træer.”

For Radikale Venstre er det en klar prioritet, at byens træer skal prioriteres – også selv om hovedstaden vokser, og der er pres på byarealet.

– Vi er blevet 100.000 nye borgere i København over de sidste 20 år, så vi har haft rigtig meget brug for at bygge og udvide, og der har mange træer altså måtte lade livet. Nu er der nye politiske vinde, og der er sket en holdningsændring til træernes vigtighed i byen, siger Tommy Petersen om den nye træpolitik.

Læs hele træpolitikken her