Kom til debat om indenrigs- og europapolitisk økonomi – i lyset af migrationen til Europa

Kan det betale sig økonomisk, at tage flygtninge eller migranter?

Om man vil det eller ej så skaber migrationen til Danmark og Europa nye økonomiske udfordringer og muligheder på kort og lang sigt. På kort sigt skabes naturligt udfordringer på kommunalt niveau, hvor integrationen af migranter, på bl.a. arbejdsmarkedet, kræver ressourcer, mens der på lidt længere sigt skabes grobund for nye skatteydere og øget vækst i Danmark og Europa. Det er derfor essentielt at man politisk også forholder sig til denne del af migrationen til Europa og derved formår at håndtere disse udfordringer og muligheder.

Vi har derfor inviteret professor Jacob Nielsen Arendt fra KORA, der laver analyser og forskning om og til kommuner og regioner, til at holde et oplæg om hvilke kompetencer eller mangel herpå, som migranter har i forhold til at blive en aktiv del af arbejdsmarkedet.

Herefter vil Hans Martens, seniorrådgiver fra tænketanken EUROPA, holde et oplæg om de europæiske implikationer med fokus på behovet for nye skatteydere og betydningen for væksten i Europa.

Seminaret afholdes torsdag d. 14 april Bergthorasgade 15, 2300 Købehavn S (Radikal Ungdoms lokaler) fra kl. 18-20. Se mere på Facebook.

Oplægget inkl. spørgsmål og svar ventes at vare ca. 2 timer, hvorefter deltagere kan vælge at blive til en politisk skrivegruppe, der sammenvæver ideer fra diskussionen til et skriftligt produkt med politiske anbefalinger på udvalgte områder.

Seminaret er den 2. i rækken af seminarer med fokus på migration fra forskellige vinkler.

Venlig hilsen, Arrangørgruppen fra Dialogforum for Europapolitik og Internationalt Udvalg

Karen Melchior, Lena Baden, Michael Tell, Thomas Elkjær, Ulrik Trolle Smed