Ambitiøs aftale for Københavns nye flygtninge

250 millioner til at hjælpe flygtninge i København. Et skelsættende skift i Københavns flygtningeindsats. Sådan beskriver beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev den nye aftale, som et flertal på Københavns Rådhus netop er blevet enige om.

Mere end en kvart milliard til en helt ny og omfattende indsats for at hjælpe de flygtninge, som kommer til København i år. Beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev er begejstret for aftalen, som blev forhandlet på plads som en del af overførselssagen i Københavns Kommune. For hende har det været en mærkesag at løfte kommunens hjælp til flygtninge, så integrationen fremover starter fra dag 1.

– Vi har landet en virkelig god aftale. Det drejer sig om rigtig mange penge, men de er godt givet ud. I år skal vi modtage 335 flygtninge, og det er afgørende, at vi hurtigst muligt får dem ud på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. Det er den bedste og hurtigste vej til at blive integreret, siger beskæftigelses- og integrationsborgmester Anna Mee Allerslev.

Med aftalen bliver det muligt at udvikle en særlig københavnsk model for integrationen:

– Vi må ikke begå fortidens fejl og placere flygtningene i isolerede boligområder og parkere dem på offentlig forsørgelse. De skal ud på arbejdsmarkedet og ud i egen bolig. Derfor er jeg glad for, at vi nu sætter penge af til at bygge nye permanente boliger til flygtninge, så de kan blive spredt ud over hele byen, fortsætter hun.

Med københavnermodellen vil jobkonsulenter tage ud til asylcentre og møde flygtningene allerede inden, de kommer til København, for at afklare deres uddannelses- og erhvervskompetencer. Derudover bliver der ansat sociale viceværter, og alle flygtninge får tilbudt deres egen mentor.

Med aftalen kan vi sætte ind fra første dag, de kommer. Og faktisk allerede før. Nu bliver de mødt af en jobkonsulent allerede inden, de ankommer til København. På den måde kan vi finde ud af, hvilke uddannelser og erhvervserfaringer de har og sørge for, at der står et tilbud parat.

Et andet vigtigt element i modellen er, at virksomhederne og københavnerne også kommer på banen.

– Hvis vi skal lykkes med at få flygtningene integreret, så må vi erkende, at vi ikke kan gøre det alene. Vi har brug for virksomheder, der vil tage flygtninge i praktik. Og så har vi brug for københavnerne. For en stor del af integrationen sker via de frivillige organisationer. Derfor håber jeg, at der er mange københavnere, der har lyst til at bruge en time til fx at hjælpe med at lave lektier, være hjælpetræner på et fodboldhold eller blive venskabsfamilie, siger Anna Mee Allerslev.

Fakta

  • Etablering af 165 almene familieboliger á 50 m2 forventes at have en samlet byggeudgift på ca. 206,2 mio. kr. Kommunen skal selv levere grundfinansering på 10,5 mio. kroner.
  • 44 millioner til job, uddannelse og integrationsindsats.
Dette indlæg er gemt under Pressemeddelelse.
Anna Mee Allerslev
Anna Mee Allerslev