Den radikale BR-gruppe vil bremse børnebesparelser – et flertal er imod

Radikale Venstre i Københavns Borgerrepræsentation har fremsat et forslag om at fritage børneområdet for at skulle spare 108 mio. kr. som led i interne effektiviseringer. Et forslag som alle andre partier stemte imod.

Børneområdet står overfor en rigtig stor samlet besparelse på 144 mio. kr. i Københavns Kommune. De 108 mio. kr. er direkte besparelser på vuggestuer, børnehaver og skoler. Ifølge Beskæftigelses- og Integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev er det et skidt tidspunkt at skære så meget på børneområdet, og derfor fremsatte Radikale Venstre forslaget.

Vi er bekymrede for kvaliteten i vores daginstitutioner og for den københavnske folkeskole, hvis vi skærer ned nu. Vi har stadig en udfordring med karakterer langt under landsgennemsnittet og et fortsat stort arbejde med implementeringen af folkeskolereformen, så vi mener, at der er brug for investeringer i den tidlige indsats i daginstitutionerne og i skolen. Ikke nedskæringer, udtaler Anna Mee Allerslev og fortsætter:

Vi er jo så heldige i København, at vi ikke er tvunget til at spare udover, hvad regeringen har pålagt os. De interne effektiviseringer er noget, politikerne selv bestemmer. Derfor kan vi sagtens beslutte, at vi vil finde færre effektiviseringer på børneområdet. Det er både det rigtige for vores børn og for Københavns fremtid. Derfor ærgrer det mig, at ingen andre partier vil støtte at friholde børneområdet for besparelser.

Politikerne på Københavns Rådhus er netop nu i gang med at diskutere, hvordan det såkaldte ’råderum’ skal findes i kommunen. Foreløbigt er politikerne blevet enige om at starte med at finde de interne effektiviseringer, hvilket altså betyder, at børneområdet skal finde 144 mio. kr., heraf 108 mio. kr. direkte på vuggestuer, børnehaver og skoler. De penge, som politikerne nu sparer, skal gå til at finansiere nye tiltag. Men det er ikke fair, at folkeskolen skal spare for at finansiere nye tiltag, når folkeskolen har akut brug for støtte og ro i København Kommune.

Skoleområdet er hjerteblod for Radikale Venstre, og i kommunerne har vi et særligt ansvar for at få den nye skole til at give gode resultater for børnenes trivsel og læring. Derfor er der brug for alle ressourcerne, og i en rig kommune som København kan vi rent faktisk prioritere skolerne, hvis et flertal vil det. Det betyder så færre midler til nye politiske ønsker, men folkeskolen skal ikke spare nu, hvis det står til os, afslutter Anna Mee Allerslev og understreger, at partiet vil kæmpe for ro på området.

Dette indlæg er gemt under Pressemeddelelse.