Vi ønsker grøn og progressiv beskatning

Hovedstadens Radikale Venstre har noteret sig, at Venstre-regeringen i sit regeringsgrundlag ønsker at sænke skatten for de laveste arbejdsindkomster, og at den har som ambition at sænke skatten på den sidst tjente krone med 5 procentpoint.

Vi ønsker selv en progressiv beskatning, som i højere grad end nu beskatter ressourceforbrug, miljøbelastning og fast ejendom og i mindre grad beskatter arbejdsindkomst. Vi støtter, at personskatterne lettes i bunden, for eksempel i form af et højere beskæftigelsesfradrag. Vi ønsker dog ikke at lette topskatten, uden at det foregår som en del af en omlægning fra beskatning af arbejde til beskatning af miljøbelastning og fast ejendom.

Vedtaget af storkredsbestyrelsen efter skattepolitisk debat på mødet 28. januar 2016.

Dette indlæg er gemt under Debat, Udtalelser.