Formanden har ordet: Sådan noget svineri

Den europæiske flygtningekrise har givet anledning til det ene angreb på retssamfundet efter det andet – men i ly af den berettigede opmærksomhed på sagen finder der et omfattende angreb sted på naturen og miljøet. Det er noget værre svineri.

Det er ikke nogen overraskelse at en Venstre-regering er domineret af landbrugets interesser, og i denne regering er hele 5 ud af 17 ministre sågar børn af landmænd, hvilket skal sammenholdes med at landmænd udgør et sted mellem 5 og 8 promille af landets befolkning. Så det er i hvert fald ikke fordi landbruget mangler repræsentation.

Men selvom det ikke er overraskende at regeringen tilgodeser en lille gruppe landmænd på alle andres bekostning, er omfanget alligevel overraskende. Kort før jul vedtog blå blok en landbrugspakke som udmøntede finanslovens løfter om skatteyderstøtte til landmændene for omkring en halv milliard kroner. Støtte som vel at mærke kommer oven i EU-landbrugsstøtten.

Støtte til forurening

Det mest groteske ved støtten er dog ikke så meget omfanget, men at der er tale om statsstøtte til øget forurening. Pakken slækker på en bred vifte af miljøkrav og afsætter en halv milliard skatteyderkroner til at myndighederne og universiteterne måske – en gang i fremtiden – kan kompensere for den øgede forurening ved at skaffe bedre data til mere målrettet regulering. Det eneste vi kan være sikre på, er at der i mellemtiden bliver svinet mere.

De nye politiske vinde har for alvor fået landbruget til at prøve grænser, og senest har man kunne læse at Landbrug & Fødevarer planlægger at sagsøge Aarhus Kommune for at prøve at beskytte drikkevandet mod sprøjtegifte.

En trussel mod hele samfundsøkonomien

Det hele skal ses på baggrund af at op mod en tredjedel af de danske landbrug er i fare for at gå konkurs som følge af en gæld der samlet omfatter omkring 370 milliarder kroner. Størstedelen af gælden skyldes finansielle eventyr inden for landbruget i nullerne, og omfattende konkurser vil true hele samfundsøkonomien med en ny finanskrise når de voldsomme tab forplanter sig gennem det finansielle system.

Sådan en krise er det ikke let at finde løsninger på, men det synes i hvert fald sikkert at løsningen ikke er ‘mere af det samme’. Den ukritiske støtte til at udvide landbrugets beslag på landet har ført til at under en procent af befolkningen ejer 62 % af landets samlede areal, men kun udgør omkring 3,5 % af økonomien. Vi har altså koncentreret ejerskabet af vores nationale areal på uhyggeligt få hænder, men ikke fået meget andet end en samfundstruende gæld ud af det. Og næsten endnu værre: en gældstrussel som bruges som afpresning til at få lov at svine vores naturressourcer til.

Den udvikling er ikke uafvendelig, men det kræver et langt, sejt træk med at få omlagt hele sektoren fra en meget ensidig satsning på masseproduktion til discountpriser. Og i første omgang kræver det at vi holder op med at give skattepenge i støtte til mere svineri.

Dette indlæg er gemt under Debat, Foreningsnyt.