Hvorfor anbefaler vi et ja den 3. december?

Danskerne skal stemme om en tilvalgsordning for retsforbeholdet den 3. december, og vi anbefaler et ja.

Vi har samlet vores argumenter her

Først og fremmest vil vi slå fast at et nej ikke betyder at vi bevarer status quo. Sådan har det været ved tidligere afstemninger om forbehold, men sådan er det ikke denne gang. Et nej betyder at Danmark ryger ud af samarbejder som vi i dag deltager i, da de nu bliver overstatslige og ikke mellemstatslige.

Vi ville ønske at vi kunne forpligte os fuldt ud på det retslige samarbejde, ikke mindst på asyl- og udlændingeområdet. Men en tilvalgsordning var det som der kunne opnås politisk enighed om, og der er ingen tvivl om at vi anbefaler et ja.