Formanden har ordet: Landsmødet gav os nogle gode redskaber

Til weekendes landsmøde fik vi valgt Svend Thorhauge som ny formand – og den tidligere formand for vælgerforeningen Vivian Heinola blev valgt som næstformand. Stort tillykke til dem begge!

En anden ting som traditionelt tiltrækker stor opmærksomhed i forbindelse med landsmødet, er landsmøderesolutionerne. I denne omgang stod Hovedstadens Radikale Venstre som forslagsstiller på et højt antal – ikke mindre end 15 – og når man gør status, kan man se at de havde god gennemslagskraft: 11 blev vedtaget uden ændringer, 3 blev vedtaget i let ændret form, og kun en enkelt blev helt underkendt: Det snart klassiske forslag om legalisering af cannabis.

Det samlede felt af vedtagne resolutioner kan ses her. Mange af de vedtagne havde medstillere fra Hovedstaden, men nøjes vi med at kigge på dem som vælgerforeningen stod som stiller på, kan man opgøre resultatet således:

Følgende forslag fra Hovedstaden blev vedtaget

 • Mulighed for prioriteret sideordnet opstilling ved folketingsvalg
 • Whistleblowers skal beskyttes lige så godt i Danmark som i Sverige
 • Fortsat arbejde for mere åbenhed i den offentlige forvaltning
 • Fremdriftsreformen skal justeres med det samme
 • Flyt ansvaret for specialområdet til regionerne
 • Nej til havnetunnel i København – ja til mere grøn transport
 • Brug skovrejsning til CO2-lagring
 • Fasthold planlovens forbud mod hypermarkeder
 • Radikale Venstre vil have genoprettet en permanent og hurtigt udrykkende FN-styrke
 • Afskaffelse af begrænsningen af familiesammenføring for flygtninge
 • Fortsat arbejde for skærpet kontrol med efterretningstjenesterne

Følgende blev vedtaget i ændret form

 • Fremme af etablering af letbaner i store byområder
 • Genåbning af Ladegårds Å
 • Israel skal fortsat presses til at overholde FN-resolutioner

Følgende blev ikke vedtaget

 • Legalisering af cannabis

Den gode gennemslagskraft kan måske tolkes som at vi har været gode til at formulere os – men måske også at vi i år har været lidt pæne og ukontroversielle?

Under alle omstændigheder er det dog først nu at det egentlige arbejde begynder: Resolutioner er ikke meget værd med mindre man sørger for at rende vores folkevalgte på dørene med dem. Men gør man dét, kan de til gengæld være et rigtig godt politisk redskab, så alt i alt må man sige at vi nu har sikret medlemmerne en pæn mængde gode redskaber.

Dette indlæg er gemt under Debat, Foreningsnyt.