Budgetforlig på plads på Frederiksberg

Igen i år har Radikale Venstre taget ansvar for kommunens udvikling og økonomi. Vi har i budgetforhandlingerne sikret investeringer i grøn energi og til indsatser på børne- og socialområdet, ligesom kultur- og fritidslivet er blevet tilgodeset.

På Frederiksberg kan den relativt høje grundskyld tilskrives SKATs ejendomsvurderinger og konsekvensen af den tidligere VK-regerings skattestop. Derfor mener vi, at udfordringerne forbundet med boligbeskatning som udgangspunkt skal løses på Christiansborg, der hvor udfordringerne er skabt. Radikale på Frederiksberg har imidlertid forståelse for boligejernes skatte-situation, og som en del af budgetforliget blev grundskyldspromillen sænket.

Modsat A, SF og Enhedslisten valgte Radikale at blive ved forhandlingsbordet for at begrænse nedskæringerne på vores skoler og daginstitutioner. Det er blandt andet lykkedes at fastholde skovtilbud og flytning af udskolingen af Skolen på la Cours Vej skole til Tre Falke Skolen blev taget af bordet.

Radikale Venstre ønsker, at alle vores børnefamilier får en god start og derfor er der afsat midler til familiekurser. Erfaringer fra Sverige, viser at par der gennemfører kurset får en bedre start som familie, og desuden i langt mindre omfang bliver skilt.

Den radikale gruppe er desuden glade for, at Frederiksberg kan tilbyde vores flygtninge børn og unge et fritidspas. Med passet kan de deltage i aktiviteter i vores foreninger på Frederiksberg. Vi ved at foreningerne vil tage godt imod og være rammen om positive oplevelser for flygtninge på Frederiksberg.

Der er tilført yderligere midler til samarbejdet med Kræftens bekæmpelse om børn i sorg. Det har været vigtigt for Radikale Venstre at børn i en særlig følsom situation hjælpes mest muligt.

Vores foreningsliv er også blevet tilgodeset. Der er afsat midler til renovering af 3 nedslidte kunstgræsbaner og til 3 helt nye kunstgræsbaner. Med denne investering nedbringes ventelisterne til vores fodboldklubber til glæde for flere børn og unge.

På kulturområdet fortsætter vi udviklingen af en kulturskole, et visionært projekt som Radikale Venstre ser frem til bliver realiseret. Der er også afsat midler til investering i biblioteket, blandt andet i ansættelse af en frivillighedskoordinator. Koordinatoren skal knytte bånd mellem foreninger, organisationer og frivillige borgere på Frederiksberg – så vi får et endnu bedre foreningsliv og endnu flere aktive frivillige.

Vi har været med til, at gøre både Frederiksberg og verden lidt grønnere. Vi investerer fortsat i energirenovering af vores bygninger og samarbejder med Frederiksberg Energi om anskaffelse af en vindmølle i 2016. Begge dele bidrager til opfyldelse af målsætningen om 100% CO2-neutralitet, et mål som Radikale Venstre fik forhandlet på plads ved sidste års budget.

Som altid har vi arbejdet for cyklisterne og udover etablering af cykelstier på alle trafikveje inden 2020, er der afsat 5,4 mio. kr. til specifikt at forbedre cykelparkeringsforholdene ved byens mest benyttede trafikknudepunkter og centrale pladser.

Radikale Venstre er glade for, at vi blev ved forhandlingsbordet og opnåede ovenstående resultater til glæde for mange borgere på Frederiksberg og miljøet.