Budgetaftale i København – med børn, beskæftigelse og grønne byrum

Af Anna Mee Allerslev, beskæftigelses- og integrationsborgmester

Så er vi netop nået i mål med budgetforhandlingerne for 2016. Det var hårdt, men vi kom igennem med alle vores ønsker, så vi kan i den grad være tilfredse.

For det første lykkedes det at komme igennem med vores børnepakke, der bl.a. indebærer flere lærervikarer og bedre vuggestuenormeringer. Det er den største nettotilførsel til børneområdet i min tid og noget, som jeg er sikker på vil gøre en forskel på kommunens skoler og dagsinstitutioner de kommende år.

Et grønt fingeraftryk på parkeringsaftalen

For det andet fik vi sat et stort grønt fingeraftryk på årets budget. Det lykkedes således at få nedlagt 300 p-pladser i Indre By og i stedet købe kommunal kapacitet i de halvtomme parkeringskældre i byen, så beboerne i indre by fremadrettet i højere grad kommer til at parkere under jorden. Dertil kommer en indeksering af beboerlicensen, så københavnere med miljøvenlige biler får nedsat afgiften, mens det bliver dyrere at parkere i forurenende biler.

Med flere biler under jorden får vi mere plads til rekreative byrum og langt mindre forurening. Kort sagt bedre rammer for byens borgere. Og så fik vi gjort det grønne p-hus på Nørrebro rigtig grønt: Anlæggelsen af byhaver på toppen af p-huset må i den grad siges at være den grønne radikale prik over i’et i dette års budget.

Midler til den kreative væksthovedstad

For det tredje fik vi sat skub bag visionen om gøre København til kreativ væksthovedstad. Med midler til Copenhagen Fashion Week, udvikling af Kødbyen, ideoplæg til udvikling af Strøget, afholdelse af Trailerpark I/O-festivalen samt 8 mio. kr. til filmfonden tog vi et godt skridt på vejen mod et mere kreativt København.

Bedre formidling af ordinære jobs til ledige

Desuden blev vi også enige om at lave en omfattende omlægning af beskæftigelsesindsatsen i København, så der fremadrettet er øget fokus på formidling af ordinære jobs til ledige og på etablering af virksomhedspladser til de borgere, som ikke kan komme direkte i job. Omlægningen af beskæftigelsesindsatsen sker fra de traditionelle aktiveringskurser til en moderne virksomhedsrettet indsats. Omlægningen forudsætter et stort kompetenceløft hos forvaltningens medarbejdere, der skal arbejde på en markant ny måde. Målet er at få flere i job og uddannelse bedre og hurtigere.

Styrkelse af antiradikalisering – og plads til flygtninge

København var i februar 2015 udsat for terror. Angrebet understreger, hvor vigtigt det er at have fokus på den stigende radikalisering blandt unge. Derfor er jeg glad for, at vi blev enige om at styrke kommunens indsats mod radikalisering. Målet er, at antallet af radikaliserede unge nedbringes.

Kommunens opgave er at forebygge bedst muligt, mens det er politiets opgave at sørge for borgernes sikkerhed. Kommunen har derfor fokus på at styrke samarbejdet og koordinationen mellem relevante myndigheder, styrket viden om gruppen af radikaliserede eller radikaliseringstruede borgere flere og bedre tilbud til målgruppen og deres familier. Det kommer til at gøre en forskel.

Og selvfølgelig intet budget uden skelen til den virkelighed, der konfronterer os alle i disse uger. Det lykkedes således at nå til enighed om, at puljen til uforudsete udgifter skal bringes i anvendelse, hvis Københavns Kommune – som vi har foreslået – kommer til at modtage flygtninge i den kommende tid.

Læs pressemeddelelsen om budgetaftalen

Se faktaark om budgettet for 2016