Stop med at fælde Københavns gamle træer!

I den radikale BR-gruppe mener vi, det er på tide, at også København får en træpolitik, så vi kan få situationen under kontrol og beskytte vores træer.

Både Amsterdam, Berlin og sågar Frederiksberg har en politik for beskyttelse af deres gamle træer. Men i Københavns Kommune er der intet overblik over, hvor mange træer der er, hvor mange der fældes, eller en plan for at bevare eller øge mængden af træer. Som resultat må københavnerne vågne op til det ene chok efter det andet, når alléer af store, flotte træer pludselig står nøgne og træløse pga. anlæggelsen af en ny cykelsti, nye boliger eller noget helt tredje.

Med den hastige byudvikling, som København oplever i disse år grundet de tusindvis af tilflyttere og anlæg af metro, cykelstier og boliger, ser vi en lang række af sager, hvor der fældes mange gamle, flotte træer. Det virker som om, det ofte er lettere at fælde dem end at tænke dem ind i de nye projekter. Det mener vi er kortsynet og forkert, da de store, gamle træer er livsvigtige for byen. De træer sørger for at rense luften for partikler, opsuger vand ved skybrud og holder byen grøn og indbydende, så vi kommer ud af vores boliger og ud i byrummet.

Situationen skal under kontrol med en ny politik

Situationen er efter vores mening blevet uholdbar. Senest er hele den imponerende og ikoniske allé Ny Carlsbergvej, som leder op til Carlsberg og de to elefanter, blevet fuldstændig ryddet for træer. Kæmpe, flotte træer, der har stået der i mange, mange år, og som nu må lade livet pga. opførelsen af nye boliger. Og flere træfældninger er på vej. I Møllegade på Nørrebro står en mindre skov af træer til fældning, da de grænser op til De Gamles By, hvor der blandt andet skal anlægges en cykelsti tværs gennem det grønne område. Raske, flotte træer, som pryder en bydel, der har det laveste antal grønne kvadratmeter per borger i byen.

Vi mener, det er på tide, at København også får en træpolitik, så vi kan få situationen under kontrol og beskytte vores træer. En sådan politik skal indebære, at gamle og sunde træer beskyttes, og fremtidige anlægsarbejder udvikles med hensyntagen til de eksisterende træer, som kun kan fældes efter, politikerne har godkendt det. På den måde sikrer vi, at det har politikernes fokus, at der er overblik over situationen, og at man kan holde politikerne direkte ansvarlige for eventuelle træfældninger. Derudover burde en træpolitik også indeholde, at der ved fældning af et træ skal plantes et nyt træ, så bestanden aldrig bliver mindre.

Målet må være en by fuld af bynatur, som opfordrer til at komme udenfor og til at bevæge sig i en grønnere og sundere by. Her må man sige, at træfældningerne går i den stik modsatte vej. Den forkerte vej.

Tommy Petersen (MB), Gruppeformand og Mette Annelie Rasmussen (MB), medlem af Teknik- og Miljøudvalget, Radikale Venstre.