Klumme fra næstformanden: Flygtningedebatten skal et nyt sted hen

Inger Støjbergs ide om avisannoncer i udenlandske medier har fremkaldt protester og modreaktioner, som Radikal Ungdoms “velkomstannonce” var et fint eksempel på. Siden slut 1990’erne har DF haft succes med anti-integrations-retorik som takket været politisk tæft og mediernes begejstring har domineret den politiske dagsorden i en grad, der er ude af proportioner med problemets størrelse. Lige nu har Venstre med Inger Støjberg i front held med det samme. Der er brug for andre stemmer i debatten, og det er godt at erhvervsledere som Stine Bosse har udtrykt bekymring for skræmmekampagnernes skadelige effekt for dansk erhvervsliv.

Men vi skal rykke debatten længere end blot at give modsvar på regeringens og støttepartiernes udmeldinger. Debatten som den udspiller sig i medierne lige nu, tager form af en forsimplet “for eller i mod Støjberg” eller “for eller imod flere flygtninge” debat, hvor man, hvis man ligesom Stine Bosse, erklærer sig uenig i Støjbergs annoncer, straks klandres for at promovere ubegrænset indvandring. Det er ukonstruktivt – og vi skal videre.

En ansvarlig politik er at se udfordringerne i øjnene. Vi kan ikke i Danmark administrere ubegrænset indvandring, og vi bliver nødt til, helst i samarbejde med de øvrige EU-lande, at sætte en numerisk grænse for antallet af asylansøgninger, vi kan tage. Der er intet til hinder for, at man kan anerkende dette og på samme tid føre en human og mindre indvandrefjendsk debat. Der er mange flygtninge og indvandrere, der klarer sig fantastisk, og er med til at gøre Danmark til et bedre og mere mangfoldigt sted. Men tal fra Danmarks Statistik viser også, at efterkommere af indvandrere klarer
sig dårligere i skolen, har færre jobs, og er mere fremtrædende i kriminalitetsstatistikkerne. Det skal vi forhindre, og vi skal have debatten til i langt højere grad at handle om, hvordan vi gør det.

Vi er ikke i Danmark gode nok til at udnytte de ressourcer mange veluddannede, viljestærke og energiske flygtninge og indvandrere kommer med, ligesom vi ikke er gode nok til at hjælpe med at tage hånd om, og opbygge ressourcer for, de svagere, uuddannede og ofte krigstraumatiserede grupper, som også kommer. Vi skal flytte fokus fra grænsebomme og skræmmekampagner til en mere konstruktiv tilgang til det Inger Støjberg faktisk er minister for – integration.