Mia Nyegaard afløser Anne Marie Geisler Andersen på Københavns Rådhus

Anne Marie Geisler Andersen træder pr. 1. august ud af den radikale gruppe på Københavns Rådhus. Årsagen er at hun flytter til Esbjerg og dermed ikke længere kan sidde i Borgerrepræsentationen, hvor kun borgere bosiddende i Københavns Kommune kan være medlemmer.

Afløseren er Mia Nyegaard, som ved kommunalvalget i 2013 blev valgt som 1. suppleant på den radikale liste. Hun har tidligere siddet i længere perioder som suppleant og træder dermed ind i gruppen med solid erfaring fra arbejdet på rådhuset.

Mia overtager Anne Maries plads i Socialudvalget og bliver Radikale Venstres socialordfører.

Mia Nyegaard