Kandidatur til næstformandspost: Nina Blöndal

Til årsmødet 25. april skal der vælges formand og to næstformænd. Bo Nissen Knudsen genopstiller som formand, mens ingen af de to siddende næstformænd genopstiller.

Nina Blöndal stiller op til en af næstformandsposterne. Desværre er hun ikke i landet den 25. april, men sender i stedet en lille video, hvor hun giver nedenstående opstillingstale:

Mens I er til årsmøde, sidder jeg på en cykel i fuld gang med et 156 km cykelløb i Belgien – i regnvejr. Egentlig var det en frygtelig idé – det bliver et langt sejt træk, men jeg tager udfordringen op og satser på at overleve.

Mere velovervejet er mit kandidatur til næstformandsposten, og jeg vil derfor kort præsentere mig selv og min motivation for jer her.

Jeg er 36 år og bor på Nørrebro i København. Jeg har en BA og en MSc i “Politics” fra England og har fulgt op med en efteruddannelse i landbrugsøkonomi samt to år som ph.d.-stipendiat i økonomi på Københavns Universitet. Jeg har bl.a. boet og arbejdet flere år i Verdensbanken i Washington DC og arbejder nu som selvstændig konsulent for forskellige internationale organisationer – primært med fokus på effektmåling, evaluering og monitorering af udviklingsbistand.

Jeg har nu deltaget i storkredsbestyrelsesmøderne gennem det sidste års tid og er for nyligt blevet valgt som repræsentant for Nørrebro. Jeg har nydt de mange spændende politiske diskussioner og det engagement jeg har set blandt alle jer. Ikke mindst synes jeg, at der under Bos formandsskab, og med ideen om at vedtage politiske udtalelser og resolutioner løbende, er kommet endnu mere positiv substans på møderne.

Det vil jeg rigtig gerne bidrage til at se fortsætte – og det er en stor del af årsagen til at jeg stiller op. En anden del af årsagen er, at jeg ligesom mange af jer har været stærkt frustreret over dele af den politik der er blevet ført i folketingsgruppen – hvilket også var grunden til at jeg, om man så må sige, kom ud af skabet og begyndte at deltage mere aktivt i partiet. Jeg har således naturligvis også fulgt hele debatten omkring forholdet mellem baglandet og folketingsgruppen, og jeg håber at der efter den seneste tids diskussioner er lagt kimen til bedre dialog og en politisk linie vi alle kan genkende som værende baseret på radikale værdier. Uanset hvad, vil jeg vil godt sammen med jer andre i aktive i foreningen medvirke til at holde folketingsgruppen i ørerne.

Jeg er ked af at jeg ikke er tilstede til at svare på spørgsmål og debattere med andre eventuelle kandidater – men jeg håber at denne motivation giver et billede af hvem jeg er, og hvorfor jeg gerne vil medvirke mere aktivt i foreningen. Jeg glæder mig i hvert fald til endnu et år med masser af debat om vigtige politiske emner, og jeg håber I vil give mig jeres støtte til at kunne bidrage til det.

Dette indlæg er gemt under Foreningsnyt.