Hovedstadens Radikale: Indsamling af sundhedsdata bør kun ske med informeret samtykke

Storkredsbestyrelsen for Hovedstadens Radikale Venstre har her til aften vedtaget følgende udtalelse:

Hovedstadens Radikale Venstre mener, at indsamling af private og personfølsomme oplysninger fra hospitaler og praktiserende læger kun bør ske med lægens vidende og efter informeret samtykke fra patienten.

Vi er i Hovedstadens Radikale Venstre fortalere for vigtigheden af at fremme forskning inden for sundhedsområdet, men vi ønsker, at indsamling af data til brug i specifikke forskningsprojekter skal følge god forskningsskik. Det vil sige, at studiets formål og målgruppe, samt omfanget og arten af de nødvendige data, defineres på forhånd, således at kun de til formålet nødvendige data indsamles. Den enkelte patient får derved mulighed for at tage stilling til, hvorvidt hans eller hendes oplysninger skal indgå i projektet.

Endelig mener vi, at der skal være fuld gennemsigtighed ift. brugen af indsamlede sundhedsdata, såvel fra de praktiserende læger som fra hospitalerne. Data skal ikke kunne videregives personhenførbare til tredjepart, som det har været tilfældet hidtil, og alle tilfælde af udleveringer af offentlige data til forskning eller øvrige formål bør være offentligt tilgængelige, således at såvel borgere såvel som myndigheder har indsigt i, hvad vores data bruges til.

Kommentarer: Formand Bo Nissen Knudsen, bo@nissenknudsen.dk, 3035 0172

Dette indlæg er gemt under Udtalelser.