Formanden har ordet: Ingen nye bobler, tak!

Der er ikke bare forår i luften, men også spirende økonomisk vækst. Det er godt nok ikke vækst af den type vi har set tidligere, men selv et regeringsskøn om en økonomisk vækst på 1,6 % i 2015 er efter 5-6 kriseår nok til at vække jubel og kalde på bobler i glassene. Det er ellers ikke længe siden at man mente at der skulle 2 % årlig vækst til for blot at holde beskæftigelsen oppe, men lad os bare nyde at væksten måske bliver på samme niveau som den gennemsnitligt var fra 1820 til 2010.

Den spirende vækst rummer dog også sine faremomenter, og i København har de fleste nok også opdaget at boligfesten er gået i gang igen. Og så kunne det jo være rart om boblerne i denne omgang holdt sig til glassene og holdt sig væk fra boligmarkedet! De første tegn viste sig allerede for 1½ år siden, da forældrekøb af studieboliger begyndte at tage fart igen, og senest har regeringens eget systemiske risikoråd advaret om at der er en boligboble på vej i København, mens vækstminister Henrik Sass har ladet  vide at man nok hellere bare skulle “lade opsving være opsving” end at bekymre sig om bobler.

Nu er der jo ikke noget nyt i at folketingsflertallet – og socialdemokraterne – har meget svært ved at få sig til at genere landets boligejere, og i særdeleshed i et valgår. Så meget desto mere kunne man glæde sig over den radikale udmelding om at sløjfe skattestoppet for boligejere så snart som muligt – men selv så dejligt upopulært et forslag kan først blive realiseret efter 2020. Så hermed en opfordring til ikke kun at koncentrere sig om beskatningen for at undgå bobler – det haster efterhånden også at få gjort noget alvorligt ved de risikable låneformer.

Dette indlæg er gemt under Debat.