Formanden har ordet: Vi må hjælpe os selv ud af låsen

Som opfølgning på terrorangrebene i Paris og København lancerede regeringen en terrorpakke – og som det ofte er tilfældet i større pakker, er der både godt og skidt. Denne gang var et af elementerne dog ikke bare skidt, men helt uacceptabelt, da det bryder med princippet om at de hemmelige tjenester ikke må overvåge danskere uden at stå til ansvar for domstolene.

Og da domstolskontrol i mange årtier har været en grundsten i radikal retspolitik, vedtog Hovedstadens Radikale Venstre i sidste uge en udtalelse for at gøre – kraftigt – opmærksom på at vores folketingsgruppe er på afveje. Udtalelsen ligger i direkte forlængelse af en resolution som blev vedtaget så sent som på landsmødet i 2014 og bl.a. meget klart siger: “Vi vil også arbejde for at landets borgere ikke kan udsættes for overvågning uden retskendelse.”

Autonomi under ansvar

Vores folkevalgte i både folketing, regionsråd og kommunalbestyrelser har autonomi til at indgå nødvendige kompromiser, og det betyder at vi som bagland aldrig kan forpligte dem til at mene det samme som os, men vi bør kunne forvente at de tænker sig særlig godt om når de går lodret imod den politiske linje som partiets øverste myndighed har vedtaget.

Og meget tyder på at de ikke har tænkt sig særlig godt om. Det ses f.eks. når den radikale gruppeformand offentligt forsvarer tiltaget på grundlag af en faktuelt forkert påstand om at “man i dag har INGEN muligheder for at overvåge de statsborgere, som forlader Danmark og tilslutter sig en voldelig bevægelse i udlandet”, som gruppeformand Camilla Hersom udtrykte det til Politiken.

Reelt drejer sagen sig om at man i dag blot skal “kunne føre tilstrækkeligt bevis for, at en person har til hensigt at begå noget, der er strafbart i Danmark”, som FE’s chef selv har formuleret det til Ritzau. Altså det princip som Radikale Venstre har kæmpet for i årtier.

Så vidt vides, har ingen uafhængige eksperter kunnet godtage påstanden. Heller ikke professor i strafferet Jørn Vestergaard kunne i Politiken se nogen indlysende sammenhæng i argumenterne.

Baglandet må hjælpe

Desværre er det en tendens som vi ser tydeligere og tydeligere i det politiske arbejde: En meget snæver kreds af politikere lægger sig fast på politiske tiltag på baggrund af meget snæver rådgivning fra ministeriernes egne rådgivere – og for ikke at tabe ansigt får den efterfølgende offentlige høring og debat sjældent konsekvenser.

Enkelte gange har Radikale Venstre formået at sætte sig ud over denne desavouering af demokratiet, f.eks. da dimensioneringen af de videregående uddannelser blev kraftigt ændret efter dialog og offentlig debat, men alt for ofte har vores folkevalgte bidraget til elendighederne – med forløbet omkring offentlighedsloven som det værste eksempel.

Den videre behandling af regeringens terrorpakke må meget gerne vise at vores folkevalgte ikke har låst sig politisk fast på et fejlagtigt grundlag – og som bagland må vi meget gerne vise at vi hjælper dem ud af låsen.

Dette indlæg er gemt under Debat, Foreningsnyt.