Samira Nawa: Genskab Ny-Dansk Ungdomsråd

Terrorangrebet i København er dybt forfærdeligt og tragisk. Derfor er det glædeligt, at så mange mennesker på tværs af religion, etnicitet og andre forskelle har udtrykt deres støtte til vores åbne og frie samfund.

De blå partiledere har netop været ude med en kronik, der handler om, hvad der fremadrettet kan gøres for at undgå lignende angreb. De foreslår blandt andet bedre udstyr, styrket samarbejde myndighederne i mellem og flere ressourcer til PET.

Det er muligt at nogle af disse tiltag er nødvendige, men vi kommer ikke langt hvis ikke vi også ser på forebyggelse. Hvordan forebygger vi at unge vælger radikaliserende fællesskaber?

Vi tror, at vi fremadrettet skal blive endnu bedre til at inkludere og acceptere mange forskellige mennesker i vores samfundsfællesskab. Dermed kan vi begrænse folks følelse af eksklusion og fremmedgørelse. Og gøre dem til medborgere frem for modborgere.

Dette var noget, Ny-Dansk Ungdomsråd, som vi har været henholdsvis formand for og medlem af, havde succes med. Rådet arbejdede for, at unge med forskellige kulturelle baggrunde i højere grad kunne indgå i samfundslivet og blive demokratiske medborgere. I alt nåede rådet, som blev nedlagt i 2013, at afholde 124 aktiviteter, og 8909 nydanskere engagerede sig i rådet på dets kun 2,5 års levetid.

Vi fik stablet grundlovsarrangementer på benene i boligområder som Vollsmose, Gellerupparken og Mjølnerparken. Og her var der ikke tale om grundlovsmøder med 2 politikere og 12 fremmødte partisoldater. Nej, grundloven og demokratiet blev fejret på behørig og festlig vis af mellem 400-600 fremmødte børn, unge og gamle – de fleste

nydanskere vel at mærke og mange for første gang til fejring af grundlovsdag. Desuden gjorde vi opmærksom på, hvordan en del unge nydanskere bliver presset til at ændre deres navne, hvis de vil have arbejde i telemarketingsbranchen. Vi gjorde opmærksom på, at unge nydanskere bliver afvist af dørmænd på diskotekerne. Og vi sagde fra over for den del af forældregenerationen, der ønsker at tvinge deres børn i retning af bestemte prestigefyldte universitetsuddannelser eller ægteskaber. Ny-Dansk Ungdomsråd inkluderede brune medborgere i det allerede etablerede danske fællesskab – og rådet tilbød et reelt alternativ til kriminelle og/eller radikale fællesskaber.

Således fokuserede vi på at skabe gensidig tolerance samt respekt for den enkelte unges rettigheder og muligheder. På den baggrund foreslår vi, at man fra politisk side genskaber Ny-Dansk Ungdomsråd for at inddrage og anerkende flere nydanskere i vores samfundsfællesskab. Til gavn for både den enkelte unge og for samfundet. Gennem inklusion og accept af hinanden kan vi nemlig bevare vores åbne og frie samfund, som vi holder så meget af.

Samira Nawa Amini
Folketingskandiat, Radikale
Tidligere fmd. for Ny-Dansk Ungdomsråd

Özcan Ajrulovski
Digter og debattør
Tidligere rådsmedlem i Ny-Dansk Ungdomsråd

Bragt i Kristeligt Dagblad 27. februar