To fronter i kampen mod terror

Regeringen har i dag fremlagt 12 nye konkrete tiltag, som skal udbygge vores værn mod terror.Jeg synes, at pakken er sund fornuft, og jeg tror, at de fleste danskere vil være enige. Vi skal handle efter den frygtelige terror, vi har set i Paris og her i vores København. Som min formand Morten Østergaard har sagt: Vi skal hele tiden ånde ekstremisterne i nakken.Hovedvægten i den nye pakke er på den operative del af kampen mod terror. Politiet og PET skal have de rigtige redskaber til at beskytte os mod ekstremisterne – uden at vi dermed bevæger os mod masseovervågning eller på nogen måde kommer på kant af principperne i et retssamfund som vores.

Det er værd at huske på, at der i dag er to fronter i krigen mod terroren, og vi skal kæmpe på begge fronter.

Vi må aldrig glemme den forebyggende indsats. Det er god radikal politik. Terroren skal bekæmpes både ved at give politi og efterretningstjenester de nødvendige redskaber og ved at forebygge, at ekstremisme overhovedet opstår. Vi skal gøre alt, hvad vi kan, for at unge mænd aldrig bliver radikaliseret og dermed i risiko for at gribe til våben. Vi skal blive langt bedre til tidligt at gribe resolut ind og forebygge, at unge i det danske samfund overhovedet kan få den slags syge tanker.

Det har vi alle et ansvar for.

Jeg tror, at det er vigtigt, at vi som radikale insisterer på, at der netop er to fronter, og at vi sætter effektivt ind begge steder. Det ene er ikke vigtigere end det andet. Det er samme kamp for demokratiet, men med forskellige midler.

Allerede før terrorangrebet i Paris styrkede vi forebyggelsen med en bred politisk aftale om regeringens handlingsplan mod radikalisering. I punktform var det:

  • Opkvalificering af 3.000 fagfolk, som har kontakt til de unge, fx skolelærere, boligsociale medarbejdere. De skal blive bedre til at se og forstå de ændringer hos unge, som kan være tegn på radikalisering.
  • Ændring af servicelov – så kommunerne får mulighed for at sætte ind over for voksne over 18 år.
  • Landsdækkende mentorkorps, som kan tage de unge i hånden.
  • Nationalt udrykningsteam, som tager ud og rådgiver i akutte sager vedr. personer, der er på vej til Syrien.
  • Styrket inddragelse af civilsamfund og især forældre.
  • Mere forskning i hvad der gør, at unge bliver radikaliseret.

Men regeringens indsats for forebyggelse af ekstremisme er langt mere end det. Vi arbejder fokuseret på det ”lange seje træk”. Det handler om bedre integration og en meget større indsats for, at alle i Danmark får reel mulighed for at leve det liv de ønsker – uanset hvilken hudfarve, uddannelse eller indkomst mor og far har. Det sidste er det, som vi politikere kalder ”større social mobilitet”.

Regeringen er på vej med nye initiativer, som bringer os videre. Det er blandt andet et nyt integrationsudspil og målrettede tiltag for at børn og unge kan bryde den negative sociale arv.

Manu Sareen