Kollektiv trafik i København skal være CO2-neutral

Radikale Venstre har 26. februar fået vedtaget et medlemsforslag i Borgerrepræsentationen i København om at gøre op med den forurenende dieseldrevne kollektive trafik til fordel for en langt mere klimavenlig og skånsom CO2-neutral energiform som fx elbusser.

Den københavnske dieseldrevne bustrafik bør omlægges til en CO2-neutral energiform. Sådan sikres københavnerne klimavenlig og grøn kollektiv transport, bedre luftkvalitet og livskvalitet og folkesundhed.

Ved at omlægge den samlede bustrafik i hovedstaden til elbusser vil man kunne opnå en CO2-reduktion på cirka 15.000 ton årligt og på sigt 30.000 ton årligt, når elproduktionen i år 2025 omlægges til mere klimavenlig drift. Derudover vil sidegevinsterne af en sådan omlægning have mærkbar gavnlig effekt i form af en højnelse af den generelle folkesundhed i hovedstaden.

“I København har vi en ambition om, at vi skal være verdens første CO2-neutrale hovedstad. En klar målsætning er blandt andet, at vi i år 2025 har forpligtet os til, at al kollektiv trafik skal være CO2-neutral og klimaskånsom. Den målsætning får vi svært ved at nå, hvis vi ikke hurtigst muligt sætter handling bag ord og agerer proaktivt i forhold til vores løfte”, udtaler teknik- og miljøordfører Mette Annelie Rasmussen.

“Vi har lavet forsøg med at indsætte to kinesiske elbusser på ganske almindelige busruter i København. Det har været en kæmpe succes, og i de ti måneder busserne har været i drift, har de kørt over 20.000 km og sparet København for cirka 15 tons CO2- udledning i forhold til en tilsvarende kørsel med dieselbusser. Det er et eksempel, vi bør udbredde til den samlede bustrafik, når resultaterne er så åbenlyst positive, som de har været”, fortsætter Mette Annelie Rasmussen.

Radikale Venstre ønsker, at arbejdet med overgangen til en fuldstændig omlægning af den kollektive transport igangsættes i 2015, med fokus på at opnå den politisk vedtagne CO2- målsætning og forbedring af luftkvaliteten i byen. I Københavns klimaplan er mobilitet fremhævet som et væsentligt indsatsområde i forhold til at opnå Københavns Klimamålsætning.

Link til Københavns Kommunes klimaplan 2025

For yderligere oplysninger: Teknik- og miljøordfører Mette Annelie Rasmussen, mette_annelie_rasmussen@br.kk.dk, telefon 26 78 6718

Dette indlæg er gemt under Pressemeddelelse.