Hovedstadens Radikale ønsker mere tryghed i opholdstilladelser

På torsdagens storkredsbestyrelsesmøde blev følgende udtalelse enstemmigt vedtaget:

“Hovedstadens Radikale Venstre mener, at det er uanstændigt, at de krigsflygtninge, der i denne tid flygter fra krigen og grusomhederne i Syrien, kun får en 1-årig midlertidig opholdstilladelse og tilmed får begrænset adgangen til familiesammenføring.

Regeringen har gjort meget for at nedsætte sagsbehandlingstiden for asylansøgere. Det er lykkedes. Derfor er det irrationelt, at man stopper den udvikling og sætter en tidsgrænse for, hvornår man kan få familiesammenføring. De to ting hænger ikke sammen.

Mennesker er mindre modtagelige over for den integrationsindsats, som regeringen har satset på, hvis man ved, at ens familie er i en usikker flygtningelejr tusinder af kilometer væk.

At være flygtning er et liv præget af utryghed og uvished. Hvis man så samtidig skal være separeret fra sin familie uden at vide, hvornår man kommer til at se hinanden igen, skaber det yderligere utryghed.

Hovedstadens Radikale Venstre mener, at Danmark er både fysisk og menneskeligt stort nok til at kunne rumme disse flygtninge og deres familier.”

Kommentarer: Bo Nissen Knudsen, formand for Hovedstadens Radikale Venstre, bo@nissenknudsen.dk, mobil 3035 0172