Skepsis over for nyt målbillede for statsansatte

Storkredsbestyrelsen vedtog torsdag følgende udtalelse:

“Moderniseringsstyrelsen arbejder på et nyt målbillede for god arbejdsgiveradfærd i den statslige sektor, og Hovedstadens Radikale Venstre opfordrer til, at regeringen udbygger og konkretiserer den tillidsreform, som i 2013 er aftalt mellem regeringen, KL og en række faglige organisationer. Den har fokus på tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering og på at sikre, at opgaveløsningen i det offentlige bliver orienteret mod effektivitet, kvalitet og højt serviceniveau – og ikke mod at udfylde skemaer.

Vi ønsker, at de mål, som man nu vil sætte op, bliver på resultaterne frem for processerne. Politiets indsats bør måles på, om samfundet bliver mere lovlydigt og sikkert, ikke på om der fældes flere domme og udskrives flere bøder. Og sundhedssektoren bør måles på, om flere borgere er raske, ikke om flere bliver behandlet.

Processerne bør være de enkelte enheders eget ansvar. Derfor ønsker Hovedstadens Radikale Venstre at afskaffe målinger på processer fra centralt hold, hvor det er muligt under hensyntagen til borgernes retssikkerhed.

Hovedstadens Radikale Venstre ønsker samtidig, at vi får et opgør med nulfejlskulturen. Vi skal naturligvis altid forsøge at undgå fejl, men fejl sker desværre, og de skal bruges som et værktøj for læring, så ledere og medarbejdere kan udvikle den offentlige service.

De ønsker har vi i forlængelse af den Radikale Venstres politiske program for fremtidens offentlige sektor og dets ord om, at en tillidsbaseret kultur med plads til forskellighed og med rum for at finde nye veje er en forudsætning for udvikling og nytænkning, baseret på hverdagens erfaringer og en vilje til at eksperimentere.”

Kommentarer: Bo Nissen Knudsen, formand for Hovedstadens Radikale Venstre, bo@nissenknudsen.dk, mobil 3035 0172