Udenrigspolitik og byudvikling på dagsordenen

På det åbne møde i storkredsbestyrelsen den 26. november vil der være to politiske temaer til diskussion.

Det ene er radikal udenrigspolitik frem mod 2020. Baggrunden er at den radikale hovedbestyrelse er i gang med at udarbejde et udenrigspolitisk program, og udkastet vil blive sat til debat.

En pdf-version kan læses her.

Udenrigspolitisk har de seneste årtier medført forandringer i verden i et omfang og en hast, som aldrig før. Fra 1990 var verden domineret af én supermagt, USA, men i dag ser vi fremkomsten af nye magter og grupper, som ønsker at blive hørt og øve indflydelse: Vi er på vej mod en multipolar verden.

Hvordan Danmark skal forholde sig til udviklingen, og hvad den betyder for radikal udenrigspolitik, bliver taget op til mødet.

Byudvikling i Hovedstaden

Det andet politiske tema bliver byudvikling i Hovedstaden. Lige nu er de varmeste emner Enghave Brygge i Sydhavnen og KUBEn på Frederiksberg.

Men hvordan skal vi i det hele taget tænke byudvikling i vores fælles by – gerne på tværs af kommunale grænser? Og hvad skal vi byde ind med fra radikalt hold når der skal formuleres en såkaldt Metropolvision i sommeren 2015?

Til at sætte diskussionen i gang har vi korte oplæg fra vores egne Morten Jung (1. viceborgmester i Frederiksberg) og Mette Annelie-Rasmussen (teknik- og miljøordfører i København), og vi håber at det kan blive starten på en grundig proces i radikalt regi.