Resolutions­succes på Landsmødet

Landsmødet er veloverstået efter en lang række debatter, gode snakke samt en øl eller to. Som så mange andre havde Hovedstadens vælgerforening forberedt sig ved at indsende en lang række resolutionsforslag, for derved at påvirkeden radikale politik.

Langt størstedelen af vores indsendte resolutionsforslag er blevet vedtaget, og efter endnu et landsmøde kan vi være stolte af at sætte vores præg på den politiske dagsorden.

Du kan her se en liste over de indsendte resolutionsforslag samt hvilke som er blevet vedtaget. Hvis du vil se den fulde liste over vedtagne resolutionsforslag så se her

Resolutionsforslag

 • “Styrk Folketinget överfor regeringen” – Vedtaget
 • “Danskhed skal ikke defineres igennem lovgivning” – Vedtaget
 • “Åbenhed, transparens og demokratisk kontrol” – Vedtaget
 • “Genindfør medbestemmelsen på universiteterne” – Ikke vedtaget
 • “Ændring af loven om fremdrift på uddannelserne” – Ikke Vedtaget
 • “Bedre Uddannelse til flere allergilæger” – Vedtaget
 • “Reelle sanktioner overfor Israel” – Vedtaget
 • “Ikke brug for nye kampfly” – Ikke vedtaget
 • “Afskaf 24-årsreglen og tilknytningskravet” – Vedtaget
 • “Inkoporering af internationale menneskerettighedskonventioner” – Vedtaget
 • “Vigtigt at ydelser til socialt udsatte ikke nedprioriteres” – Ikke vedtaget
 • “Individuelle identifikationsnumre til politiet” – Vedtaget
 • “Forsat skærpet arbejde med kontrol af efterretningstjenesterne” – Vedtaget
 • “Ligestilling af mødre og fædres ret til barsel” – Vedtaget