Budgetaftale på Københavns Rådhus

En budgetaftale mellem RV, S, Ø, SF og DF er netop underskrevet på Københavns Rådhus, hvor 2,3 mia. kr. er blevet fordelt. Aftalen er med markante radikale fingeraftryk på især områderne børn, beskæftigelse og byudvikling.

På beskæftigelsesområdet er Radikale Venstre gået efter en målrettet indsats, så ledige hurtigere kommer ud i erhvervslivet. Københavns befolkningstal stiger med tusind nye borgere hver måned, og mange af dem er børn, derfor haster det med flere skoler og pasningsmuligheder. RV glæder sig derfor over 1 mia. kr. der er givet på skoleområdet og de fleksible og bedre pasningsmuligheder, der nu tilbydes forældre med døgnarbejde. En stor radikal sejr er desuden den delvise afskaffelse af byggesagsgebyrer på knap 43 mio. kr. årligt, som fremadrettet vil skabe øget beskæftigelse og vækst i København.

Nye muligheder for vækst og erhverv

Vi har fået en ansvarlig budgetaftale, hvor vi for alvor tager hul på at investere i vækst og nye arbejdspladser
Anna Mee Allerslev

“Jeg er glad for, at vi har fået en ansvarlig budgetaftale, hvor vi for alvor tager hul på at investere i vækst og nye arbejdspladser til København. Vi får et nyt erhvervshus, der skal sikre bedre service til virksomhederne, og vi halverer byggesagsgebyrerne, så det bliver nemmere for virksomhederne at skabe arbejdspladser. Samtidig investerer vi massivt i velfærden. Vi renoverer flere af vores skoler, så vi får optimale rammer for elevernes nye undervisning, vi giver lærerne efteruddannelse og skaber flere lærerarbejdspladser. Det var vigtigt for os”, siger den radikale leder, beskæftigelses- og integrationsborgmester, Anna Mee Allerslev.

Kæmpe løft til den åbne skole

”I forhold til skolereformen er jeg rigtig glad for, at vi nu får sikret en bedre start for den åbne skole til samlet 5,6 mio. kr. Det betyder et tættere samarbejde mellem skoler og foreninger med blandt andet en prioritering af Københavns Madskole, som med 17.000 årlige besøg på skolerne vil lære børnene om sundhed og madlavning. Derudover er der fundet midler til Sabaah, der gennem mange år har oplyst om forholdene for LGBT-personer med etnisk minoritetsbaggrund og modarbejdet social kontrol i etniske miljøer. Med de nye midler kan foreningen tilbyde skoler med en høj andel af danske unge med minoritetsbaggrund oplæg om LGBT-forhold, og hvor man kan søge hjælp, hvis man vil bryde fri af social kontrol. Desuden kæmpede vi for ordningen, hvor man kan passe børn i eget hjem – det er en klar nedprioritering af fleksible pasningstilbud, at det ikke gik igennem”, udtaler budgetordfører Tommy Petersen.

Boliger til byen

”Med budgetaftalen afsættes der 235 mio. kr. til 1300 nye almene boliger og ungdomsboliger. Det kommer til gavn for rigtig mange københavnere, der nu endelig kan se frem til en stabil boligsituation. Derudover glæder det mig, at socialrådgiverordningen på københavnske skoler prioriteres med 13 mio. kr. årligt. En ordning, der er med til at spotte de børn og unge, der har det svært”, udtaler gruppeformand Henrik Nord.

Hånd under hjemløse og handicappede

“Det er en virkelig god nyhed, at vi har fået afsat midler til første skridt til en sammenhængende behandling af mennesker med misbrug og psykisk sygdom. Hidtil har mennesker med dobbeltdiagnoser alt for ofte været kastebolde mellem psykiatrien og misbrugsbehandlingen. Ligeledes er det godt, at mennesker med handicap fortsat får mulighed for at blive ledsaget til aktiviteter, samt at der nu bliver taget hånd om de voksende udfordringer med henholdsvis unge og udenlandske hjemløse i København”, udtaler Anne Marie Geisler Andersen, socialordfører.

Klimasikring og cykelfremkommelighed

Vi fortsætter den radikale tradition med at arbejde for større cykelfremkommelighed i byen
Mette Annelie Rasmussen

”Jeg er meget tilfreds med, at vi fortsætter den radikale tradition med at arbejde for større cykelfremkommelighed i byen, hvor vi med nye ruter binder byen bedre sammen til glæde for cyklisterne. Vi får også taget hul på en stor cykeludfordring i København; de manglende cykelparkeringspladser. Med 35 mio. kr. øremærket til klimatilpasning minimerer vi nu de negative effekter af skybrud og skaber grønnere byrum for københavnere, ” understreger Mette Annelie Rasmussen, teknik- og miljøordfører.

Fornyet fokus på sundheden i København

”Endelig begynder vi at kortlægge og målrette indsatserne i forhold til diabetes. Der afsættes nu midler målrettet særligt sårbare borgere, der er i risiko for at udvikle type2-diabetes. Det er et vigtigt skridt i forhold til, at vi nu aktivt kan bekæmpe stigende ulighed i sundhed. Vigtigt er også, at der nu afsættes midler til kræftrehabilitering. Der er hårdt brug for øget fokus på de rådgivende tilbud til både patienterne og ikke mindst deres pårørende”, udtaler Ikram Sarwar, sundheds- og omsorgsordfører.

Kvalitet i kultur

“Københavns festivaler og events er blevet et vartegn for byen, og derfor glæder det mig, at vi har fundet omkring 50 mio. kr. over de næste fire år til at sikre et rigtigt højt aktivitetsniveau. Vi har rigtig mange festivaler i København, men det afgørende for Radikale Venstre er ikke kvantiteten, men kvaliteten af de forskellige udbud, og her er vi i verdensklasse”, slutter Andreas Pourkamali, kultur- og fritidsordfører.